Kierownik BHP i Ochrony Środowiska
Gdańsk

Rozwijaj się z nami

Polpharma Biologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.

Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Dołącz do nas!

Twoja rola

Odpowiedzialność za zapewnienie zgodności firmy z wymaganiami BHP, PPOZ i ochrony środowiska. Tworzenie i wdrażanie polityk, wytycznych i działań w obszarze BHP i ochrony środowiska. Zapewnienie, że pracownicy są świadomi ważności przestrzegania zasad, przepisów i wytycznych BHP. Wdrażanie narzędzi w ramach budowania kultury bezpieczeństwa pracy. Angażowanie Kierownictwa w budowanie kultury bezpiecznej pracy.

Twoje zadania

 • Tworzenie, wdrażanie oraz nadzór nad realizacją polityki i działań z obszaru BHP, Ochrony Środowiska i ochrony PPOŻ.
 • Kontrolowanie warunków pracy, przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa pracy oraz ppoż.
 • Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem, inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu stałą poprawę bezpieczeństwa pracy i minimalizację ryzyka zawodowego.
 • Kontrolowanie i aktualizowanie zmian w przepisach prawnych i innych dot. BHP, PPOZ i ochrony środowiska.
 • Nadzorowanie nad rejestrem zdarzeń wypadkowych, prowadzenie dochodzeń dla zaistniałych zdarzeń, sporządzanie dokumentacji i rekomendowanie działań naprawczych.
 • Odpowiedzialność za kontrole zewnętrzne – Sanepidu, PIP, PSP lub agencji środowiskowych i innych instytucji, firm audytujących w obszarze BHP, PPOZ i ochrony środowiska.
 • Przygotowanie i zarządzane pomiarami wymaganymi na stanowiskach pracy
 • Przewodniczenie/branie udziału w pracach Komisji BHP.-
 • Identyfikowanie zagrożeń oraz czynny udział w ocenie ryzyka zawodowego.
 • Wdrażanie i utrzymywanie kultury bezpieczeństwa. Promowanie działań na rzecz ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla pracowników w tym zakresie.
 • Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentów i instrukcji w zakresie BHP i ochrony środowiska.
 • Rozwijanie i rekomendowanie „najlepszych praktyk” z obszaru BHP i ochrony środowiska.

Jeśli posiadasz

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie BHP. 
 • Doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej w międzynarodowym środowisku.
 • Biegła znajomość języka angielskiego.
 • Mile widziane uprawnienia audytora wiodącego systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz środowiskowego.
 • Wiedza z zakresu wymagań prawnych (PL oraz UE) dotyczących BHP i ochrony środowiska.

Oferujemy

 • Prywatna opieka zdrowotna;
 • Ubezpieczenie na życie;
 • Pracowniczy program emerytalny;
 • Pakiet relokacyjny;
 • Dodatkowy dzień wolny;
 • i więcej…
Dołącz do nas!

Dlaczego warto do nas dołączyć

Napisz, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
[email protected]