FIEGE OFERUJE MI

 • okazję do zdobycia cennego doświadczenia w organizacji o bogatym, międzynarodowym know-how
 • bezpłatną prywatą opiekę medyczną
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie
 • kartę sportową/kartę kulturalną/dofinansowanie do przedszkola Ty wybierasz, bo nie wszyscy lubimy to samo
 • bezpłatne lekcje języka angielskiego
 • dobrej atmosfery pracy wśród otwartych i kreatywnych osób
 • pakiet medyczny oraz opiekę ratownika medycznego w miejscu pracy
 • służbowy telefon, służbowy komputer
 • owocowe dni we wtorki i czwartki
Specjalista ds. BHP
Miejsce pracy: Ameryka (pow. olsztyński)

FIEGE to jeden z liderów logistyki kontraktowej, z tradycją sięgającą prawie 150 lat. W gronie naszych klientów są m.in. Zalando, Pirelli, Opel, Nestle, LG, Sephora i Deichmann. Od kilku lat odnotowujemy dynamiczny wzrost, co pozytywnie wpływa na nasz rozwój, potrzebę kreowania nowych wartości, ciągłego doskonalenia, podnoszenia jakości procesów. Innowacyjność, płaskie struktury i nastawienie na współpracę to nasze atuty. Na co dzień posługujemy się językiem, który wszyscy rozumieją: przyjaznym, doceniającym i wiarygodnym.

ZADANIA

 • wypełnianie obowiązków służby BHP zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 1997 nr 109 poz.704) z późniejszymi zmianami
 • prowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla naszych pracowników
 • stałe podnoszenie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród pracowników centrum oraz pracowników firm podwykonawczych
 • prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem ustalonych zasad i procedur BHP na terenie centrum dystrybucyjnego w ramach cyklicznych przeglądów BHP
 • współpraca z publicznymi organami kontroli
 • udział w projektach dotyczących ograniczania ryzyka zawodowego
 • wykonywanie poleceń służbowych Kierownika ds. BHP
 • sporządzanie, aktualizacja oraz dystrybucja dokumentów wewnętrznych: ocen ryzyka zawodowego, instrukcji stanowiskowych BHP, procedur BHP
 • prowadzenie postępowań powypadkowych

PROFIL

 • szukamy osób, które ukończyły studia podyplomowe w kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz posiadają uprawnienia Specjalisty ds. BHP
 • mają min. roczne doświadczenie zawodowe w służbie BHP
 • znają przepisy z zakresu OŚ
 • dobrze organizują pracę własną i są samodzielne
 • bez najmniejszego problemu posługują się narzędziami z pakietu MS Office
 • komunikują się w języku angielskim w stopniu co najmniej dobrym (poziom B1)
 • posiadają czynne prawo jazdy kat. B
 • chcą się rozwijać oraz tworzyć z nami fajne miejsce pracy

Dodatkowymi atutami będą:

 • praktyczna znajomość kultury Lean Management, filozofii Kaizen oraz 5S
 • doświadczenie w pracy w dużej firmie z branży logistycznej
Zainteresowana? Zainteresowany?
Czekamy na Twoje zgłoszenie.

Fiege E-com North

Centrum Dystrybucyjne Zalando Lounge

Ameryka 30, Olsztynek

[email protected]

[email protected]

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fiege Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 95 , 02-457 Warszawa;

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do Grupy Fiege, tj. Fiege Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska  95, 02-457 Warszawa, Fiege Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, Fiege e-Com Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, Fiege e-Com North Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa;
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Spółki Grupy Fiege  Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] .

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 36 miesięcy.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.