Specjalista w zespole IT Help Desk
Wrocław

Umowa o pracę

Czym zajmuje się zespół?

Zespół IT Help Desk wspiera pracowników w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z obsługą informatyczną w zakresie sprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania i sieci komputerowych.

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za

 • Bieżące wsparcie pracowników KPMG w zakresie rozwiązywania problemów informatycznych
 • Przygotowywanie i konfigurację stacji roboczych
 • Prace administracyjno - biurowe w dziale IT

Oczekujemy

 • Doskonałej znajomości systemów MS Windows i zaawansowanych funkcji oprogramowania MS Office
 • Umiejętności diagnozowania i rozwiązywania podstawowych problemów ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym
 • Znajomości zagadnień sieciowych
 • Umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów
 • Dobrej znajomości angielskiego
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Odporności na stres i umiejętności pracy pod presją czasu
 • Minimum rocznego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku 

Oferujemy

 • Możliwość doskonalenia swoich umiejętności pod okiem profesjonalistów
 • Szansę na szybki rozwój zawodowy w zakresie IT
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia w tym pakiet benefitów
 • Dobrą atmosferę
 • Międzynarodowe środowisko pracy
 • Prestiż
Aplikuj

Klikając przycisk „Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce (jako współadministratorzy) swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (w szczególności wizerunku), a także podawanych w trakcie rekrutacji, na potrzeby bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Informujemy, że współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce, każda z nich ma siedzibę przy ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o.o.

Informujemy również, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celach rekrutacyjnych na stanowisko, na które kandydat aplikuje (co obejmuje m.in. przeprowadzenie testów znajomości języka angielskiego), na podstawie art. 22(1) § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (2016/679). W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane będą też przetwarzane w celu realizacji innych procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonywania i tworzenia podsumowań, zestawień, czy wewnętrznych raportów, jak też archiwizacji w celu obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku usprawnienie zarządzania procesem rekrutacyjnym (lub procesami rekrutacyjnymi), jak też monitorowanie rekrutacji prowadzonych przez osoby je prowadzące, a w przypadku archiwizacji – udowodnienie na wypadek obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń.W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa. Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą Spółki zewnętrzne wspierające proces rekrutacji, tj. w zakresie przeprowadzenia procesu oceny poziomu znajomości języka angielskiego poprzez platformę testów językowych on-line wykonywanych przez firmę Centrum Oświatowe AKADEMOS SC oraz w zakresie przeprowadzenia procesu ewaluacji psychometrycznej przez Sova Assessment Limited, jak również inne zewnętrzne spółki udzielające wsparcia na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy współadministratorów danych osobowych. Wyżej wymienione testy wraz z ich wynikami stanowią element procesu rekrutacyjnego w Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody (nie dłużej jednak, niż do 5 lat). W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte. Dane przetwarzane w celu archiwizacji na potrzeby dowodowe w przypadku roszczeń będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe kandydata pozyskujemy bezpośrednio od niego, chyba że kandydat przekaże je zewnętrznej agencji rekrutacyjnej, z którą współpracujemy. Wówczas, za zgodą kandydata, jego dane osobowe zostaną przekazane nam przez tę agencję.

Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Pana/Pani jest Inspektor Ochrony Danych.