KIM JESTEŚMY

Jesteśmy firmą specjalizującą się w wykonywaniu instalacji elektrotechnicznych. Prace wykonujemy w obiektach przemysłowych, mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz na statkach. Na rynku europejskim działamy od 2007 roku, a w swoim portfolio mamy zrealizowanych kilkadziesiąt projektów.

 

KOGO SZUKAMY

Z racji kontraktów, które będą realizowane na terenie Niemiec, do naszego zespołu szukamy 

ELEKTRYKÓW I ELEKTROMONTERÓW

 

OCZEKUJEMY OD CIEBIE:

- Doświadczenia przy pracach elektrycznych,

- Umiejętności czytania rysunku technicznego/ schematów elektrycznych,

- Zaangażowania i chęci do pracy. 

Co oferujemy:

 • Umowa o pracę
 • Praca w polskim zespole
 • wynagrodzenie w Euro
 • Opieka koordynatora
 • Możliwość pobierania zaliczek
 • Bezpłatne zakwaterowanie
 • Transport
 • Wysokiej klasy narzędzia i odzież robocza
Aplikuj

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 roku, s.1; dalej także jako” „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WROSYSTEM Deutschland Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzwonkowej 48, 02 - 290 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000766791, NIP: 5833337789, REGON: 382344338;
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres [email protected];
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 4. Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe Administrator przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji;
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Otrzymanie przez WROSYSTEM Deutschland Warszawa sp. z o.o. z/s w Warszawie Pana/Pani CV na wskazany w ogłoszeniu adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, prosimy o nieprzesyłanie nam swojego CV;
 6. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, tj. podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz współpracującym z Administratorem podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, w tym kancelariom prawnym, biurom księgowym, podmiotom świadczącym usługi IT, agencjom ochrony osób i mienia, podmiotom zagranicznym poszukującym pracowników;
 7. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania w każdym czasie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz:
  a) prawo ich sprostowania (poprawienia),
  b) prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  d) prawo do przenoszenia danych osobowych,
  e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w treści art. 15 - 22 RODO.

Z uprawnień powyższych może Pan/Pani skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczną skierowaną na adres [email protected]

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 1. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
 2. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w postaci profilowania;
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy od 180 dni od momentu ich otrzymania.
 4. Przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych w kolejnych procesach rekrutacji. W takim przypadku dane pozostaną w powyższym celu w systemie. Zgoda jest dobrowolna, można ją wycofać w każdym momencie. Będziemy wykorzystywali Pani/Pana dane w celu przyszłych rekrutacji nie dłużej niż 180 dni od momentu wyrażenia zgody.
 5. Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę Administratorowi Danych - Spółce Wrosystem Deutschland Warszawa Sp. z o.o. - siedziba: 02-290 Warszawa, ul. Dzwonkowa 48, - jako potencjalnemu pracodawcy, na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

 1. W przypadku wyrażenia chęci na rozpatrywanie przez Spółkę Państwa kandydatury także w przyszłych procesach rekrutacji, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez dodanie dodatkowego oświadczenia w podanej poniżej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Administratora Danych - Spółkę Wrosystem Deutschland Warszawa Sp. z o.o. - siedziba: 02-290 Warszawa, ul. Dzwonkowa 48 w celu realizacji przyszłym procesów rekrutacyjnych w okresie kolejnych 180 dni”.

bottom
bottom
bottom bottom bottom