top
Praktykant/ka w Wydziale Kontroli Procesów Wewnętrznych
miejsce pracy: Łódź, nr referencyjny: KBA/093/0621

Jeśli masz zdolności komunikacyjne, organizacyjne i potrafisz analizować informacje to czekamy właśnie na Ciebie!

 

Praktyki u nas będą okazją do:

 • zdobycia wiedzy o tym, jak funkcjonuje placówka bankowa i procesy w niej istniejące
 • współpracy z wieloma jednostkami w banku
 • poznania aplikacji bankowych i dokumentacji podpisywanej z klientem

 

  

W trakcie praktyk zaprosimy Cię do:

 • monitorowania procesu weryfikacji i archiwizacji wniosków/dokumentów z procesów obsługi klienta w placówce
 • zbierania danych, tworzenia zapytań do hurtowni danych oraz analizy zebranych informacji
 • przygotowywania raportów na potrzeby Wydziału i ich prezentacji
 • wyjaśniania wątpliwych kwestii dot. procesowanych wniosków z pracownikami placówek
 • rekomendowania rozwiązań optymalizujących funkcjonujące procesy w placówkach, w szczególności dotyczących obiegu i archiwizacji dokumentów
 • opiniowania proponowanych rozwiązań w innych jednostkach banku

 

 

Twój niezbędnik:

 • jesteś studentem ostatniego roku, bądź skończyłeś studia w ciągu ostatnich dwóch lat (preferowane kierunki: analiza danych, ekonomia, ekonometria)
 • znasz środowisko MS Windows (Word, Power Point, Excel - zaawansowany)
 • wyróżniasz się analitycznym myśleniem
 • na poziomie podstawowym masz wiedzę z wizualizacji danych oraz znajomość relacyjnych baz danych
 • jesteś osobą samodzielną i otwartą do nauki
 • super jeśli znasz: Power BI/Power Query/Python/VBA – podstawy, Oracle SQL – średniozaawansowany

 

Nasza propozycja to zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze od 20 do 40 godzin w tygodniu na okres 12 miesięcy przy wynagrodzeniu 2800 zł brutto (przy pełnym etacie).

 

 

Od nas dostaniesz:

 • wsparcie mentora
 • dostep do bazy książek i wiedzy
 • dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • karta
  sportowa
 • elastyczny grafik pracy (+2 dni urlopów czasie sesji)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracowników@mbank.pl dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Inspektorochronydanychosobowych@mbank.pl.

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.