Kupiec Kategorii Zakupowej - Marketing
Miejsce pracy:
Poznań

Twoje Obowiązki:

 • organizacja i realizacja procesów wyboru dostawców dla zarządzanych kategorii zakupowych (Marketing, PR, Sprzedaż)
 • wdrażanie długookresowych strategii dla zarządzanych kategorii zakupowych
 • aktywne poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w ramach zarządzanych kategorii zakupowych
 • ciągła analiza rynku, bieżących trendów cenowych oraz prognozowanych zmian w otoczeniu rynkowym
 • usprawnianie i optymalizacja procesów, organizacji i narzędzi w Dziale Zakupów
 • analiza uwarunkowań formalno-prawnych w zakresie zarządzanych kategorii zakupowych
 • analityka i raportowanie na potrzeby Działu Zakupów
 • monitorowanie i raportowanie mierników jakości i efektywności dla procesu zakupowego i jego poszczególnych etapów
 • tworzenie planów postępowań zakupowych we współpracy z klientami wewnętrznymi
 • przygotowywanie umów
 • zarządzanie i stały rozwój bazy dostawców w celu zapewnienia optymalizacji kosztowej oraz minimalizacji ryzyka
 • ścisła współpraca z klientami wewnętrznymi, w tym m.in. opiniowanie i weryfikacja specyfikacji technicznych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • doświadczenie we współpracy z Działem Marketingu, agencjami marketingowymi i producentami POSM
 • doświadczenie w budowaniu lub wdrażaniu strategii dla kategorii zakupowych
 • orientacja na stałą optymalizację kosztów i innowacyjne rozwiązania
 • bardzo dobre umiejętności negocjacyjne poparte sukcesami
 • umiejętność budowania i utrzymywania długoterminowych relacji z klientami wewnętrznymi oraz dostawcami
 • silnie rozwinięta umiejętność myślenia strategicznego oraz planowania
 • umiejętności tworzenia analiz i wyciągania trafnych wniosków
 • orientacja na stałą optymalizację i innowacyjne rozwiązania
 • znajomość zagadnień prawnych i ekonomicznych dot. analizy kosztów
 • umiejętność inicjowania zmian i usprawnień
 • samodzielność i elastyczność w działaniu
 • komunikatywność
 • znajomość języka angielskiego
Oferujemy:
Aplikuj