Czy wiesz, że co 3 samochód na świecie zawiera części wyprodukowane w Faurecii?
 
Nasza specjalność to projektowanie i produkcja elementów wyposażenia samochodowego w czterech kluczowych dziedzinach: technologiach kontroli emisji spalin, fotelach samochodowych, wnętrzach samochodowych, rozwiązaniach IT.
Jak to robimy? Działamy w 37 krajach, gdzie liczba zakładów produkcyjnych osiągnęła już okrągłe 300! Z dumą chwalimy się także 35 ośrodkami badawczo-rozwojowymi i załogą blisko 120 tysięcy Faurecian. W Polsce rozwinęliśmy 10 fabryk. W Grójcu, Gorzowie Wielkopolskim, Legnicy, Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.
 
Ale to nie wszystko, bo mamy jeszcze: Centrum Badawczo-Rozwojowe, Finansowe Centrum Usług Wspólnych, Platformę Transportowo-Logistyczną, Centrum Wsparcia IT.
 
Kierujemy się przyszłością!
Kierownik ds. BHP i Ochrony Środowiska
Miejsce pracy: Grójec

Twoje zadania:

 • Budowanie i rozwijanie Kultury Bezpieczeństwa Pracy w firmie
 • Zarządzanie komórką HSE oraz wspieranie kierowników pozostałych działów w zakresie doskonalenia systemu zarządzania BHP i Ochrony Środowiska oraz realizowanie polityki i celów procesowych firmy
 • Nadzorowanie i wykonywanie obowiązków służby BHP zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz standardów korporacyjnych
 • Analizowanie i ocenianie stanu środowiska pracy pod względem bezpieczeństwa, ochrony środowiska i stanu ochrony przeciwpożarowej, identyfikowanie zagrożeń
 • Przeprowadzanie systematycznych kontroli warunków pracy oraz nadzorowanie przestrzegania zasad BHP i PPOŻ
 • Udział w audytach zintegrowanego systemu zarzadzania jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie ISO 14001, ISO 45001
 • Inicjowanie działań mających na celu poprawę wskaźników środowiska pracy
 • Inicjowanie i nadzór nad działaniami zmierzającymi do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji / sprawozdań z ochrony środowiska, BHP, ochrony przeciwpożarowej
 • Współpraca w zakresie nowych inwestycji na terenie firmy dotyczących wymagań BHP, Ochrony środowiska i PPOŻ

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Posiadanie uprawnień z zakresu BHP
 • Posiadanie uprawnień wynikających z uzyskanych kwalifikacji Inspektora Ochrony PPOŻ zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 25.10.2005 w sprawie Osób wykonujących czynności z zakresu ochrony PPOŻ
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym w służbie BHP w firmie produkcyjnej
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu pracy, rozporządzeń, dyrektyw mających zastosowanie w zakładzie pracy
 • Praktyczna znajomość ISO 45001 i ISO 14001 jest dodatkowym plusem
 • J. angielski - komunikatywny w mowie i piśmie

Oferujemy:

 • System premiowy
 • Opieka medyczna Luxmed
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Stołówka pracownicza
 • Świadczenia świąteczne
 • Program emerytalny PPE
 • Pakiet szkoleń
 • Nagrody jubileuszowe
 • Karta Multisport
 • Inne Benefity z ZFŚS
Aplikuj

Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu aplikacyjnym i załączonych do niego dokumentach, jak CV, list motywacyjny dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz weryfikacji moich kompetencji, prowadzonego przez Faurecia Automotive Polska S.A. oraz wyrażasz zgodę na udostępnienie tych danych wskazanemu powyżej podmiotowi dla wskazanych powyżej potrzeb zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Faurecia Automotive Polska S.A. moich dodatkowych danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz weryfikacji moich kompetencji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że Faurecia Automotive Polska S.A. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Przesłane przez Ciebie dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.

 

Obowiązek informacyjny