Praktyki w zespole Data Intelligence Solutions - ścieżka techniczna
Warszawa

Umowa zlecenie

Czym zajmuje się zespół?

W zespole Data Intelligence Solutions dostarczamy usługi z zakresu analityki danych, rozwiązań Business Intelligence (BI) oraz zarządzania ładem danych (data governance). Na rynku wyróżnia nas nie tylko najwyższa jakość dostarczanych rozwiązań pod względem technologicznym, ale także wiedza i doświadczenie biznesowe w kształtowaniu aplikacji BI i systemów raportowania. Projekty realizujemy dla Klientów z różnych branż, usprawniając procesy raportowania informacji zarządczej w ramach funkcji sprzedaży, marketingu, produkcji, logistyki, finansów, zakupów, HR i wielu innych.

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za

- Projektowanie, modyfikację i utrzymanie raportów, kokpitów zarządczych oraz aplikacji biznesowych przy wykorzystaniu narzędzia Power BI (prace rozwojowe – ok. 90% czasu),

- Analizę zebranych danych oraz zarządzanie nimi w hurtowniach oraz relacyjnych bazach danych,

- Budowę chmurowych rozwiązań procesujących dane opartych o technologie Microsoft Azure,

- Projektowanie, utrzymanie oraz wdrażanie przepływów danych wsadowych włączając w to procesy ETL oraz integracje pomiędzy systemami chmurowymi i systemami on-premises,

- Ścisłą współpracę z właścicielem biznesowym, kierownikiem projektu, ekspertami obszarów biznesowych w celu efektywnej realizacji projektów,

- Opracowywanie i utrzymywanie dokumentacji projektowej.

Oczekujemy

- Wykształcenia wyższego lub statusu studenta ostatnich lat studiów – preferowane kierunki ścisłe, techniczne, informatyczne, metody ilościowe,

- Podstawowej znajomości języka SQL,

- Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,

- Swobodnej komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie,

- Bardzo dobrej organizacja pracy,

- Umiejętności operowania na liczbach i wyciągania logicznych wniosków,

- Preferowana dostępność: 40h tygodniowo (min. 32h tygodniowo).

Oferujemy

- Szkolenie wprowadzające do pracy w zespole,

- 3 tygodnie praktycznych warsztatów z następujących obszarów: SQL, Power BI, Azure zakończone uzyskaniem certyfikatów Microsoft (lipiec/sierpień 2021),

- Płatne miesięczne praktyki, kontynuacja współpracy po zdanym egzaminie z obszarów ujętych w ramach warsztatów w ramach praktyk lub na stanowisku Młodszego Konsultanta (rodzaj zatrudnienia po warsztatach w zależności od wyniku egzaminu oraz dotychczasowego doświadczenia) 

- Możliwość certyfikacji Microsoft,

- Zaplanowany czas na przygotowanie do egzaminów oraz dedykowany budżet,

- Pracę z najlepszymi specjalistami Microsoft, w tym FastTrack Recognized Solution Architect (FTRSA),

- Możliwość zaangażowania się w różnorodne formy wolontariatu pracowniczego oraz program grantowy wspierający zgłaszane przez pracowników inicjatywy.

Aplikuj