Starszy Specjalista ds. Sprawozdawczości Finansowej
Miejsce pracy:
Poznań


Twoje zadania:

 • Sporządzanie rocznych i miesięcznych jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w oparciu o MSSF (5 spółek)
 • Przygotowywanie kalkulacji wybranych rezerw
 • Wycena instrumentów finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań do Instytucji Zewnętrznych tak jak GUS, NBP, banki
 • Przygotowywanie kalkulacji podatku odroczonego
 • Aktywny udział w procesie zamknięcia miesiąca
 • Wykonywanie operacji księgowych związanych z procesem zamknięcia miesiąca
 • Analizy ad hoc
 • Bieżąca współpraca z działem kontrolingu
 • Współpraca z audytorem zewnętrznym oraz doradcami Spółki
 • Proponowanie nowych rozwiązań, które polepszą jakość i usprawnią proces sporządzania sprawozdań finansowych

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego z zakresu finansów i rachunkowości/ekonomii
 • Minimum 2 letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku specjalisty ds. sprawozdawczości finansowej w oparciu o MSSF- warunek konieczny (mile widziane wcześniejsze doświadczenie w firmach audytorskich)
 • Bardzo dobrej znajomości Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Doświadczenia w konsolidacji sprawozdań finansowych
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Zainteresowania i chęci rozwoju w temacie sprawozdawczości i znajomości zasad sporządzania sprawozdań finansowych
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności programu Excel
 • Zdolności analitycznego myślenia
 • Umiejętności pracy w zespole, samodzielności, odpowiedzialności za powierzone zadania oraz terminowości
 • Znajomości obsługi programu SAP-FI
Oferujemy:
Aplikuj