W Schiever Polska budujemy relacje oparte na naszych 3 wartościach: Szacunek, Energia i Niezależność. Promujemy równość w miejscu pracy poprzez politykę równych szans oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Do naszego Hipermarketu bi1 w Ełku poszukujemy Kandydatek/Kandydatów na stanowisko:

Dyrektor Marketu
Miejsce pracy:
Ełk
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • wdrożenie na stanowisko pracy i wsparcie doświadczonej kadry kierowniczej,
 • dużą samodzielność w realizacji zadań,
 • rozwój zawodowy w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i awansu,
 • premie roczne uzależnione od wyników Twojej pracy,
 • prywatną opiekę medyczną (nieograniczony dostęp do lekarzy w 35 specjalizacjach, w tym np.: alergolog, ginekolog, chirurg, ortopeda, kardiolog, onkolog, okulista),
 • atrakcyjne świadczenia socjalne,
 • ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość niesienia pomocy potrzebującym poprzez udział w wolontariacie pracowniczym DobroCzynni.
 • efektywne zarządzanie powierzonym marketem,
 • realizowanie celów sprzedażowych i operacyjnych marketu w zakresie przychodów, kosztów, rotacji zapasów, zapewniających jego rentowność i konkurencyjność na lokalnym rynku,
 • utrzymanie wysokiego poziomu obsługi klienta,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa dot. środków spożywczych, higieny, legalizacji, ochrony oraz przestrzeganiem przepisów prawa pracy, BHP i przepisów prawa.

Zgłoś się do nas, jeżeli:

 • Twoją pasją jest handel i kontakt z klientem,
 • bierzesz na siebie odpowiedzialność i stale poszukujesz nowych możliwości,
 • potrafisz z sukcesem realizować plany sprzedażowe i operacyjne,
 • kreujesz nowe rozwiązania i usprawnienia w zakresie działań handlowych oraz funkcjonowania sklepu,
 • lubisz pracować z ludźmi potrafisz zmotywować ich do działania,
 • budujesz efektywne zespoły, dbasz o własny rozwój i rozwój Twoich ekip,
 • stawiasz przed sobą ambitne cele i angażujesz współpracowników w ich realizację,
 • masz doświadczenie w zarządzaniu wielkopowierzchniową placówką handlową w branży FMCG.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rella Investments sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-311), przy ul. Grunwaldzkiej 64, moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Administratorem danych osobowych jest Rella Investments Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań ("Administrator"). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem siedziby: 60-311 Poznań, ul. Grunwaldzka 64, tel. 502 035 396, adres e-mail: iod(at)schiever.com.pl

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zatrudnienie wybranego kandydata, na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Rella Investments Sp. z o.o., portale rekrutacyjne oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. wniesienia skargi do GIODO z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, a od 25 maja 2018 r. do zastępującego go Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Podanie danych jest wymogiem umownym, jest ono dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.