Kupiec Kategorii Zakupowej - IT
Miejsce pracy:
Poznań

Twoje obowiązki:

 • organizacja i realizacja procesów zakupowych dla zarządzanej kategorii
 • wdrażanie długookresowych strategii dla zarządzanych kategorii zakupowych
 • aktywne poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w ramach zarządzanych kategorii zakupowych
 • ciągła analiza rynku, bieżących trendów cenowych oraz prognozowanych zmian w otoczeniu rynkowym
 • usprawnianie i optymalizacja procesów, organizacji i narzędzi w Dziale Zakupów
 • analizę uwarunkowań formalno-prawnych w zakresie zarządzanych kategorii zakupowych
 • analityka i raportowanie na potrzeby Działu Zakupów, monitorowanie i raportowanie mierników jakości i efektywności dla procesu zakupowego i jego poszczególnych etapów
 • tworzenie planów postępowań zakupowych we współpracy z klientami wewnętrznymi
 • przygotowywanie i procesowanie umów z wybranymi kontrahentami
 • zarządzanie i stały rozwój bazy dostawców
 • ścisła współpraca z klientami wewnętrznymi (w tym m.in. opiniowanie i weryfikacja specyfikacji technicznych), działem prawnym i księgowością

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne lub ekonomiczne
 • 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • doświadczenie w budowaniu lub wdrażaniu strategii dla kategorii zakupowych
 • orientacja na stałą optymalizację kosztów i innowacyjne rozwiązania
 • znajomość branży IT (dostawców sprzętu, oprogramowania oraz usług) i aktualnych trendów w niej panujących
 • bardzo dobre umiejętności negocjacyjne poparte sukcesami
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność budowania i utrzymywania długoterminowych relacji z klientami wewnętrznymi oraz dostawcami
 • silnie rozwinięta umiejętność myślenia strategicznego oraz planowania
 • umiejętność tworzenia analiz i wyciągania trafnych wniosków
 • orientacja na stałą optymalizację i innowacyjne rozwiązania
 • znajomość zagadnień prawnych i ekonomicznych dot. analizy kosztów
 • umiejętność inicjowania zmian i usprawnień
 • samodzielność i elastyczności w działaniu
 • umiejętność pracy pod presją czasu
Oferujemy:
Aplikuj