ERBUD INDUSTRY to Spółka wchodząca w skład jednej z czołowych grup budowlanych w Polsce, realizująca wymagające projekty budowlane w segmencie inżynieryjno-energetycznym. Grupa, od ponad 30 lat działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.

Inżynier Technolog
Katowice

Opis stanowiska:

 • Analiza dokumentacji technicznej (schematy technologiczne P&ID, projekt podstawowy, projekt budowlany, itp.) w zgodności z Kontraktem oraz normami / standardami;
 • Koordynacja oraz nadzór techniczny nad robotami budowlanymi w branży mechanicznej i technologicznej;
 • Dokonywanie odbiorów w zakresie branży mechanicznej i technologicznej;
 • Doradztwo techniczne w branży technologicznej;
 • Kontrola nad realizacją prac w zgodności z projektem, technologią montażu oraz harmonogramem realizacji;
 • Uczestnictwa w spotkaniach branżowych;
 • Przygotowywanie oficjalnych dokumentów (notatki ze spotkań, pisma, itp.);
 • Przygotowywanie miesięcznych raportów z przebiegu postępu prac inwestycji;
 • Weryfikacja kompletności dokumentacji wykonawczej, powykonawczej (aktualizacja oraz archiwizacja).

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe: energetyka/mechanika i budowa maszyn lub pokrewne;
 • Biegłość w obsłudze komputera, a zwłaszcza Auto CAD, MS Project, MS Excel, MS Word z umiejętnością czytania rysunków technicznych i schematów technologicznych;
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym;
 • Dobra organizacja, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań.

Benefity:

Aplikuj

Informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych (dalej: „Dane”) zbieranych w związku z rekrutacją jest Erbud Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 10 (87-100), adres e-mail: info@erbud.pl, telefon +48 22 548 70 00 (dalej: „Administrator”). Administrator przetwarza Dane udostępnione w powyższym formularzu aplikacyjnym, a także inne zebrane w trakcie procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyraził Pan / wyraziła Pani na to zgodę, Pańskie dane mogą być udostępnione innym spółkom z Grupy Erbud, jako odbiorcom danych, w celach rekrutacji.

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach, Pańska zgoda. W przypadku procesu rekrutacyjnego kilkuetapowego, na późniejszych etapach selekcyjnych, podstawą przetwarzania Pani / Pana danych jest uzasadniony interes Spółki.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji. Dane przetwarzane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego (3 miesiące) lub przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia Pani / Pana ewentualnych roszczeń.

 

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pańskich Danych, w tym prawo do uzyskania kopi tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani / Pana danych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo ją cofnąć w dowolny sposób i w dowolnym momencie. W przypadku pytań dotyczących Pańskich Danych prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 22 548 70 00 / adresem e-mail rekrutacja@erbud.pl.

GRUPA ERBUD jest społecznie odpowiedzialna, dlatego w 2015 powołana została Fundacja ERBUD Wspólne wyzwania im. Eryka Grzeszczaka, która pomaga w usamodzielnianiu wychowanków domów dziecka.