Data Product Owner – Warstwa danych dla analiz
Miejsce pracy: Kraków

W InPost analiza i budowa wartości z danych to centralny punkt w strategii rozwoju firmy. Jeżeli chcesz budować i rozwijać środowisko danych w jednej z najszybciej rozwijających się firm w Europie, budować modele i dane rzeczywiście wykorzystywane przez analityków w biznesie, szukać innowacyjnych rozwiązań z zakresu data governance, które będę wdrożone w oparciu o rozwiązania chmurowe, w tym integracja danych w czasie rzeczywistym – to jest miejsce dla Ciebie. Jeżeli ponadto lubisz eksperymentować, pracować w dynamicznym i rozwijającym się zespole – dołącz do #InPostTeam i #dataunlockers. (Kraków lub Warszawa).

Do Twoich obowiązków będzie należeć:

 • Kierowanie składem produktowym rozwijającym warstwę danych dla analityków w biznesie 
 • Ścisła współpraca z jednostkami biznesowymi: szukanie i definiowanie rozwiązań przynoszących rzeczywistą wartość biznesową, uzgadnianie priorytetów i ich realizacji w backlogu 
 • Budowa i zarządzanie backlogiem produktu 
 • Koordynacja prac z Chapter Leaderami, uzgadnianie sposobu realizacji w poszczególnych obszarach danych: warstwa danych dla analiz 
 • Ustalanie zakresu odpowiedzialności, definicji biznesowych i algorytmów biznesowych oraz metod kontrolowania jakości danych 
 • Szkolenia i promowanie rozwiązań, również w środowisku międzynarodowym 
 • Monitorowanie wdrożeń z zakresu data governance i analiz eksploracyjnych na świecie w procesach logistycznych i e-commerce 

Wymagania:

 • 5 letnie doświadczenie jako Product Owner przy wdrażaniu produktów opartych o dane 
 • Wykształcenie wyższe, idealnie z zakresu analityki biznesowej, inżynierii danych 
 • Doświadczenie i udane wdrożenia w rozwoju środowiska danych: hurtownia danych, data lake 
 • Bardzo dobre zdolności komunikacyjne i negocjacyjne, umiejętności dekompozycji problemu i znajomość metod problem solving 
 • Znajomość i doświadczenie w pracy na rozwiązaniach chmurowych (Azure/GCP) 
 • Praca w zespołach agileowych z wieloma partnerami w biznesie 
 • Znajomość narzędzi: JIRA, Confluence 
 • Znajomość metod zarządzania projektami zwinnymi: Scum, LeSS, SAFe 
 • Dobra znajomość angielskiego 

 Mile widziane: 

 • Znajomość procesów operacyjnych w nowoczesnej logistyce 
 • Znajomość rozwiązań i analizy grafów 
 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym 
 • Znajomość języka francuskiego 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce
 • Stabilną pracę w firmie, która jest liderem na rynku
 • Możliwość poszerzenia swoich kompetencji oraz zdobywania nowych
 • Partnerską współpracę, która jest dla nas największą wartością
 • Dofinansowaną opiekę zdrowotną i kartę Multisport

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784

- InPost Technology S.à r.l. Société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą w Luksemburgu, 70, route d’Esch, L-1470 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

 

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: dane_osobowe@grupainteger.pl.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

 

Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www.