Grafika górna

PRACUJ Z NAMI JAKO

Elektryk

LOKALIZACJA

Olsztynek

KLUCZOWE ZADANIA:

 • Konserwacja sieci elektrycznych
 • Naprawy bieżące elektryczne
 • Prace instalacyjne

SZUKAMY CIEBIE JEŚLI:

 • posiadasz wykształcenie średnie lub zawodowe  w kierunku: elektrotechnika, automatyka, elektronika lub energetyka
 • masz uprawnienia SEP (E1)
 • posiadasz  doświadczenie zawodowe na stanowisku elektryka (mile widziane)
 • masz książeczkę sanepidowską
 • cechuje Cię zaangażowanie i chęci podnoszenia swoich kwalifikacji
 • jesteś uczciwy i dokładny oraz bierzesz odpowiedzialność za powierzone zadania i współpracę w zespole

ZAPEWNIAMY:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia (m. in. system premiowy, dodatki socjalne, itp.)
 • pracę w zespole osób, dla których ważna jest współpraca i współdziałanie
 • stabilność zatrudnienia gwarantowaną umową o pracę
 • zadania, które pozwolą Ci poszerzać Twoje umiejętności (m. in. szkolenia specjalistyczne)
 • bardzo dobrą atmosferę pracy

Pełna treść obowiązku informacyjnego:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Maspex sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37 („Administrator”).
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail hr@maspex.com lub pisemnie na adres siedziby.
 • Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail iodrekrutacja@maspex.com lub pisemnie na adres Inspektor Ochrony Danych Osobowych 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10.
 • Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane w celu:

a.wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji na stanowisko w Grupie Maspex, w szczególności przepisów Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Pani / Pana zgoda;

b.weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości przeprowadzenia weryfikacji kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;

c.umieszczenia Pani/ Pana dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Maspex, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest Pani / Pana zgoda;

d.umożliwienia prowadzenia rekrutacji przez spółki z Grupy Maspex, w przypadku niniejszego postępowania rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu umieszczenia Pani/ Pana dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Maspex – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu prowadzenia takiej rekrutacji;

e.w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora Pani/ Pana danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu obrony swych praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 • Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w szczególności świadczącym usługi rekrutacyjne lub usługi informatyczne.
 • Pani/Pana dane osobowe, dla celów aktualnego procesu rekrutacji, będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, przy czym w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. Natomiast, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy, chyba, że wcześniej wycofa Pani/Pan udzieloną zgodę. Po tych okresach, jeżeli zajdzie taka konieczność, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa.
 • Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody możliwe jest drogą pisemną lub elektroniczną na adres do korespondencji lub mailowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych wskazany w kropce trzeciej powyżej lub na adres e-mail: hr@maspex.com.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, w tym Kodeksu pracy, ich podanie w Pani/Pana aplikacji o pracę jest dobrowolne.
 • Jeśli spełni Pani/ Pan kryteria określone w aktualnej rekrutacji prowadzonej na stanowisko podane w ogłoszeniu, Administrator udostępni Pani/Pana dane aplikacyjne spółce TYMBARK – MWS Sp. z o.o (34-650 Tymbark 156), na rzecz której prowadzona jest ta rekrutacja która będzie pracodawcą osób zatrudnionych w wyniku rekrutacji i wówczas administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie ta spółka a dane aplikacyjne będą przetwarzane na zasadach określonych od kropki trzeciej do jedenastej powyżej. Podstawą prawną udostępnienia jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz spółki TYMBARK – MWS Sp. z o.o.  (34-650 Tymbark 156) polegający na efektywnym zarządzaniu polityką zatrudnienia w Grupie Maspex.
 • W przypadku wyrażenia zgody na umieszczenie Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom w Grupie Maspex, Administrator może udostępnić Pani/Pana dane aplikacyjne spółce z Grupy Maspex, na rzecz której prowadzona będzie rekrutacja i wówczas administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie ta spółka, a dane aplikacyjne będą przetwarzane na zasadach określonych od kropki trzeciej do jedenastej powyżej. Podstawą prawną udostępnienia będzie prawnie uzasadniony interes Administratora oraz Grupy Maspex polegający na efektywnym zarządzaniu polityką zatrudnienia w Grupie Maspex. Tożsamość konkretnej spółki z Grupy Maspex, która przetwarzać będzie dane osobowe kandydata, będzie każdorazowo wskazana w ramach kontaktu nawiązywanego z kandydatem w tym procesie rekrutacyjnym. Jednocześnie informujemy, że Grupa Maspex obejmuje następujące spółki:

MW FOOD Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice),

GRUPA MASPEX Sp. z o.o. sp.k (ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice),

MWS Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Strefowa 13, 43-100 Tychy),

MGD MWS Sp. z o.o. Sp. k. (ul . Legionów 37, 34-100 Wadowice),

TYMBARK – MWS Sp. z o.o. (34-650 Tymbark 156),

LUBELLA FOOD Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Wrotkowska 1, 20-469 Lublin),

POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE LUBELLA GMW Sp. z o.o. Sp. k., (ul. Wrotkowska 1, 20-469 Lublin),

„M-Logistic” Sp. z o.o. (ul. Strefowa 13, 43-100 Tychy),

„Ekoland” Sp. z o.o. (ul. Strefowa 2, 43-100 Tychy),

AGROS NOVA FOOD Sp. z o.o. Sp.k. (ul. Ząbkowska 27, 03-736 Warszawa)

ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k. (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz),

FRUKTUS AGROS NOVA sp. z o.o. sp.k (ul. Traugutta 130, 42-110 Wąsosz Dolny),

„POLSKI LEK” Sp. z o.o. (ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice),

„Polski Lek – Dystrybucja” Sp. z o.o. (ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice),

Maspex – GMW Sp. z o.o.  (ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice),

Maspex FOOD Sp. z o.o. (ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice),

GMW HOLDING S.A. (ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice).

 

 

WIĘCEJ INORMACJI NA: WWW.MASPEX.COM/kariera Aplikuj