Specjalista ds. BHP i OC
Miejsce pracy:
Leżajsk
haslo
haslo

Jakie będą Twoje zadania?

 • zapewnienie bezpiecznej organizacji prac pracowników własnych i Zleceniobiorców
 • prowadzenie analiz zgodności z wymaganiami przepisów prawa oraz standardami firmy
 • przeprowadzanie bieżących kontroli,  audytów i obserwacji zachowań
 • zlecanie i analiza wyników okresowych pomiarów czynników szkodliwych
 • raportowanie, analiza i wnioski w zakresie danych dot. bezpieczeństwa
 • opracowywanie zakładowych procedur bezpieczeństwa  i ogólnych instrukcji bezpieczeństwa, opiniowanie szczegółowych instrukcji bhp na stanowiskach pracy opracowywanych przez właścicieli obszarów, doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad bhp oraz bezpiecznych metod pracy, konsultowanie programów szkoleniowych
 • ścisła współpraca z kierownictwem  zakładu oraz liderami  działów w zakresie  promowania kultury bezpieczeństwa poprzez: prowadzenie szkoleń pracowników, rozwijanie systemu monitorowania zachowań, udział w zespole oceniającym ryzyko, doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych rodzajów środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu, wdrażanie różnych form popularyzacji i promowania bezpieczeństwa

Czego oczekujemy?

 • wykształcenia wyższego, kierunek  techniczny wraz ze studiami podyplomowymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy bądź wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenia zawodowego - min. 3 lata w służbie BHP  w firmie produkcyjnej
 • uprawnień w zakresie : szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP potwierdzone stosownym zaświadczeniem, szkolenia dla pracowników zajmujących się ochroną ppoż oraz OC, szkolenie dla audytorów wew. systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, szkolenie z metodologii prowadzenia szkoleń
 • umiejętności planowania zadań i określania priorytetów
 • wysokiej kultury osobistej
 • umiejętności współpracy oraz dopasowania stylu komunikacji na wielu poziomach organizacji
 • komunikatywnej  znajomość języka angielskiego (B1)
 • praktycznej znajomości oprogramowania komputerowego - pakiet MS Office
 • prawa jazdy kat. B.

w naszej paczce benefitów są:

 • Deputat piwny
 • Wczasy pod gruszą
 • Kafeteria MyBenefit
 • Opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy program
  emerytalny
 • Działania rozwojowe
 • Program motywacyjny dla
  Sprzedaży
 • SHE day: dzień bezpieczeństwa
  i zdrowia

sprawdź, jak wygląda
nasza praca od zaplecza

haslo
bottom