Starszy Specjalista ds. Rozwoju Procesów
Miejsce pracy:
Warszawa
haslo
haslo

Jakie będą Twoje zadania?

 • Bieżąca analiza procesów, definiowanie obszarów do zmiany, a także przygotowanie rekomendacji do ich wdrożenia  w oparciu o szybkie wprowadzanie zmian i automatyzacje
 • Identyfikowanie i wdrażanie uproszczeń w procesach (zapewnianie doradztwa biznesowego dla zespołów wewnątrz Spółki i poszukiwanie dobrych praktyk na rynku)
 • Konsultacja nowych inicjatyw na etapie ich powstawania oraz dbanie o pozytywne doświadczenie wszystkich zaangażowanych stron
 • Mapowanie procesów, analiza i podsumowanie wyników wprowadzanych zmian na wszystkich płaszczyznach organizacji
 • Prowadzenie projektów w procesach wewnętrznych leżących na styku wielu obszarów
 • Wsparcie w organizacji kultury ciągłego doskonalenia
 • Prowadzenie szkoleń i spotkań związanych z zarządzaniem procesowym, optymalizacją i automatyzacją procesów, a także współtworzenie materiałów wspierających wdrażane zmiany procesowe
 • Wdrażanie oraz monitorowanie systemów usprawniających procesy operacyjne i biznesowe

Czego oczekujemy?

 • Wykształcenia wyższego o profilu zorientowanym na usprawnianie procesów, zarządzanie projektami
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • Doświadczenia w change managemencie, pracy w różnych metodykach projektowych (Lean Startup, Six Sigma, TPM, Design Thinking, Agile)
 • Umiejętności prowadzenia projektów i działań optymalizujących procesy biznesowe i funkcyjne (m.in. w obszarze zakupowym, łańcucha dostaw, komercyjnym)
 • Zdolności analitycznych
 • Znajomości narzędzi do mapowania procesów
 • Umiejętności szybkiego uczenia się i otwartości na zmiany
 • Zorientowanie na cel i poszukiwanie nowych rozwiązań
 • Samodzielności w działaniu i organizacji pracy, priorytetyzacji w oparciu o strategie zespołu
 • Umiejętności nawiązywania relacji z partnerami biznesowymi na różnych poziomach w organizacji i egzekucji ustalonego planu działań

w naszej paczce benefitów są:

 • Deputat piwny
 • Wczasy pod gruszą
 • Kafeteria MyBenefit
 • Opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy program
  emerytalny
 • Działania rozwojowe
 • Program motywacyjny dla
  Sprzedaży
 • SHE day: dzień bezpieczeństwa
  i zdrowia

sprawdź, jak wygląda
nasza praca od zaplecza

haslo
bottom

Administratorem danych osobowych jest Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Grupie Żywiec S.A. nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres dane.osobowe@grupazywiec.pl,  

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych, dalej „RODO”)
 • Administratorem danych osobowych jest Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Grupie Żywiec S.A. nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres osobowe@grupazywiec.pl
 • Powierzone dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu:
 • 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia nr 2016/679 (zgoda)
 • 6 ust. 1 litera b) Rozporządzenia nr 2016/679 (podjęcie działań na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy)
 • 6 ust. 1 litera c) Rozporządzenia nr 2016/679 (obowiązek prawny)
 • 6 ust. 1 litera f) Rozporządzenia nr 2016/679 (prawnie uzasadniony interes administratora – przeprowadzenie badań pod kątem zatrudnienia)
 1. przekazywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych innym spółkom Grupy Żywiec na podstawie:
 • 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia nr 2016/679 (zgoda)
 • 6 ust. 1 litera f) Rozporządzenia nr 2016/679 (prawnie uzasadniony interes administratora – przeprowadzenie badań pod kątem zatrudnienia)
  • Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą Spółki Grupy Żywiec oraz podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacyjnego, procesu zatrudnienia oraz doradztwa personalnego, z którymi Administrator podpisał umowy o współpracy, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe kandydatów do pracy na potrzeby rekrutacji będą przetwarzane przez okres 2 tygodni od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego na podane stanowisko ale nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od momentu podania danych osobowych do celów rekrutacji.
  • Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Ci następujące prawa:
 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa.
  • Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy lub innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
  • politykę prywatności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. znajdziesz tutaj.

 

Klikając przycisk „wyślij” potwierdzasz zapoznanie się z poniższą klauzulą.