Laborant - pracownik sezonowy
Miejsce pracy: Namysłów

Jakie będą Twoje zadania?

 • Pobór prób laboratoryjnych zgodnie z planem kontroli
 • Obsługa i utrzymanie sprawności technicznej maszyn i urządzeń poprzez kontrolę, czyszczenie i kalibrację
 • Kontrola parametrów fizykochemicznych, mikrobiologicznych brzeczki, piwa w trakcie produkcji wyrobu gotowego, surowców, materiałów pomocniczych i opakowań zgodnie z planem kontroli i na zgodność ze specyfikacjami technologiczno - jakościowymi
 • Kontrola jakościowa pod katem wad opakowań wyrobu gotowego na linach rozlewniczych
 • Zachowanie standardów bezpieczeństwa i czystości na powierzonym obszarze

 

Czego oczekujemy?

 • Wykształcenia wyższego - chemicznego, biotechnologicznego (dopuszczalne wyksztalcenie średnie chemiczne z doświadczeniem pracy w laboratorium)
 • Wiedzy z zakresu analityki chemicznej
 • Umiejętności pracy w laboratorium fizykochemicznym, mikrobiologicznym
 • Znajomości podstaw pakietu MS Office
 • Dyspozycyjności, dobrej organizacji pracy, zaangażowania, sumienności i umiejętności pracy w grupie
 • Gotowości do nauki
 • Przywiązywania dużej wagi do przestrzegania standardów produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
 • Doświadczenie pracy w działach produkcyjnych będzie dodatkowym atutem

Nasze benefity:

 • Deputat piwny
 • Wczasy pod gruszą
 • Kafeteria MyBenefit
 • Opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy
  program emerytalny
 • Szkolenia
  i działania rozwojowe
 • Program Moje Ż
 • Przyjazna atmosfera
  w kameralnym zespole

Jak wygląda nasza praca od zaplecza?

Aplikuj

Administratorem danych osobowych jest Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Grupie Żywiec S.A. nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres dane.osobowe@grupazywiec.pl,  

 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu:
 1. przekazywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych innym spółkom Grupy Żywiec na podstawie:
 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa.
  • Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy lub innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
  • politykę prywatności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. znajdziesz tutaj.

 

Klikając przycisk „wyślij” potwierdzasz zapoznanie się z poniższą klauzulą.