MOSTOSTAL KRAKÓW S.A. jest specjalistyczną firmą budowlaną, mającą status generalnego wykonawcy. Swoim kontrahentom oferuje usługi w zakresie wykonawstwa i montażu wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych oraz montażu urządzeń, głównie dla przemysłu: cementowo-wapienniczego, energetycznego, hutniczego, chemicznego. Dodatkowo, spółka oferuje m.in. obsługę inwestorską, a także realizację obiektów ochrony środowiska.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko:

Mistrz/Inżynier budowy robót elektrycznych
Miejsce pracy: Głogów

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • wsparcie kierownika robót elektrycznych podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych
 • weryfikowanie dokumentacji projektowej
 • sporządzanie obmiarów
 • nadzór bezpośredni nad dostawami i montażami
 • nadzór jakościowy nad realizacją prac
 • nadzór nad przestrzeganiem procedur i norm
 • wsparcie realizacji robót budowlano-montażowych branży elektrycznej
 • nadzór nad terminowością wykonania robót budowlano-montażowych
 • wsparcie przy planowaniu prac i optymalnym wykorzystaniu sprzętu, zasobów oraz zaplecza budowy
 • wsparcie w zarządzaniu zespołem ludzi – pracowników własnych i firm podwykonawczych
 • przygotowywanie niezbędnych raportów i dokumentów
 • współpraca z Inspektorem Nadzoru i przedstawicielami Inwestora
 • rozwiązywanie problemów technicznych na budowie
 • wykonywanie badań i pomiarów elektrycznych
 • przygotowywanie protokołów pomiarowych
 • wsparcie kierownika robót elektrycznych przy uruchamianiu instalacji
 • wsparcie kierownika robót elektrycznych w odbiorach technicznych

Od kandydatów oczekujemy:

 • uprawnienia SEP E i D min. do 1 kV, również w zakresie kontrolno-pomiarowym
 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne na kierunku elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka
 • Co najmniej 1 roczne doświadczenie w branży przemysłowej inżynierii elektrycznej/elektrotechnicznej
 • znajomość pakietu Microsoft Office
 • znajomość programu AUTO CAD
 • znajomość programu NORMA PRO
 • znajomość języka angielski
 • umiejętność obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych
 • podstawowa znajomość procesu inwestycyjnego budowy obiektów przemysłowych
 • podstawowa, praktyczna wiedza w obszarze technicznych warunków realizacji robót elektrycznych
 • umiejętność czytania rysunku technicznego i schematów elektrycznych
 • umiejętność organizacji czasu pracy
 • umiejętność sporządzania obmiarów
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność kierowania zespołem ludzi
 • prawo jazdy kat. B
 •  
Aplikuj
opis opis opis

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mostostal Kraków SA, ul. Ujastek 7, 30-969 Kraków (dalej „MK”), kontakt telefon: (+48) 12 680 25 25. Mostostal Kraków przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

(art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dane.osobowe@budimex.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli są konieczne do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), opublikowane na stronie: LINK. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda, przez okres pięciu lat od momentu jej wyrażenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania od MK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego  z Pani/ Pana udziałem. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym: LINK