Kierownik ds. Zespołu ds. Insightów Komercyjnych
Miejsce pracy:
Warszawa
haslo
haslo

Twoje zadania

 • Wskazywanie rekomendacji biznesowych i kierunków działań dla działów sprzedaży i marketingu
 • Analizy działań rynkowych, testowanie inicjatyw na poziomie regionu, wyciąganie wniosków, wskazywanie rekomendacji biznesowych i czynników sukcesu, a następnie wsparcie merytoryczne we wdrożeniu, w całym biznesie Grupy Żywiec, we współpracy z Dyrektorem Sprzedaży i Szefami Kanałów
 • Zarządzanie agendą i priorytetyzacja projektów prowadzonych przez podległy zespół
 • Współpraca z zespołem Analiz i Data Science w realizowanych projektach zwiększających efektywność sprzedaży, w zakresie  definiowania potrzeb, dostarczania insightu rynkowego, konsumenckiego, shopperowego, oceny i podsumowania projektów
 • Współpraca z Zespołem Zarządzania Przychodami w zakresie przekładania inicjatyw test&learn na architekturę cenową i promocyjną
 • Koordynacja przygotowania planu aktywności promocyjnych w sklepach rynku tradycyjnego 10 000 z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia Mplatform, a następnie ich weryfikacja pod kątem spójności finansowej, marżowej i priorytetów biznesowych
 • Zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za Zarządzanie Kategorią i dbanie o zgodność proponowanych rozwiązań i rekomendacji w ramach prowadzonych projektów z trendami oraz strategią firmy
 • Raportowanie do Dyrektora Działu Danych i Zarządzania Przychodami, w pionie Sprzedaży

Czego poszukujemy

 • Min. 5 doświadczenia na stanowiskach związanych z kreowaniem i testowaniem nowych rozwiązań, modeli biznesowych czy rozwojem produktów, usług, zdobytych w firmach o profilu: sprzedażowym, usługowym, konsultingowym, badawczym
 • Doświadczenia w prowadzeniu projektów cross-funkcyjnych, w zakresie planowania, zbudowania modelu realizacji projektu zarządzania oczekiwaniami różnych grup interesariuszy - które zostały wdrożone w biznesie
 • Niestandardowe doświadczenie w inicjatywach „data driven” – mile widziane
 • Dużej samodzielności oraz wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych
 • Zorientowania na potrzeby Klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • Doskonałych umiejętności analitycznych (w tym rozwiazywania problemów)
 • Znajomości narzędzi do analizy biznesowej
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie B2-C1

w naszej paczce benefitów są:

 • Deputat piwny
 • Wczasy pod gruszą
 • Kafeteria MyBenefit
 • Opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy program
  emerytalny
 • Działania rozwojowe
 • Program motywacyjny dla
  Sprzedaży
 • SHE day: dzień bezpieczeństwa
  i zdrowia

sprawdź, jak wygląda
nasza praca od zaplecza

haslo
bottom