MOSTOSTAL KRAKÓW S.A. jest specjalistyczną firmą budowlaną, mającą status generalnego wykonawcy. Swoim kontrahentom oferuje usługi w zakresie wykonawstwa i montażu wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych oraz montażu urządzeń, głównie dla przemysłu: cementowo-wapienniczego, energetycznego, hutniczego, chemicznego. Dodatkowo, spółka oferuje m.in. obsługę inwestorską, a także realizację obiektów ochrony środowiska.

W związku z intensywnym rozwojem spółki, do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko:

Specjalista ds. Wsparcia Zatrudnienia Cudzoziemców Miejsce pracy: Kraków (+podróże służbowe)
Miejsce pracy: Kraków

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny/a za:

 • wsparcie rekrutera w zakresie poszukiwania kandydatów za granicą (proponowanie lokalnych źródeł pozyskiwania kandydatów)
 • udział w spotkaniach rekrutacyjnych z cudzoziemcami
 • współpracę z Kancelarią zewnętrzną w zakresie postępowań administracyjnych w związku z zatrudnieniem cudzoziemców, w tym:
  • kompletowanie dokumentacji potrzebnej do legalizacji pobytu i pracy dla cudzoziemców
  • legalizacji procesu zatrudnienia cudzoziemców
  • przedłużenia legalizacji zatrudnienia cudzoziemców
 • kontrolę nad legalnością pobytu cudzoziemców z ramienia spółki
 • kontakt z Urzędami
 • pomoc pracownikom w pierwszym okresie pracy (miejsce zamieszkania, sprawy urzędowe i inne), co będzie się wiązało z gotowością na podróże służbowe na terenie Polski
 • dokonywanie tłumaczeń dokumentów w procesie zatrudnienia pracowników

Szukamy Ciebie, jeśli:

 • biegle posługujesz się językiem ukraińskim
 • posiadasz doświadczenie w obsłudze klienta, rekrutacji lub administracji (dodatkowym atutem będzie znajomość procedury związane z legalizacją pobytu i zatrudniania cudzoziemców)
 • masz bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office
 • jesteś samodzielny, wykazujesz zaangażowanie i inicjatywę w działaniu
 • potrafisz pracować pod presją czasu
 • deklarujesz gotowość na podróże służbowe (około 30% czasu pracy)
Aplikuj
opis opis opis

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mostostal Kraków SA, ul. Ujastek 7, 30-969 Kraków (dalej „MK”), kontakt telefon: (+48) 12 680 25 25. Mostostal Kraków przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

(art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dane.osobowe@budimex.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli są konieczne do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), opublikowane na stronie: LINK. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda, przez okres pięciu lat od momentu jej wyrażenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania od MK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego  z Pani/ Pana udziałem. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym: LINK