Specjalista ds. BHP
Miejsce pracy:
Nadarzyn (pow. pruszkowski)


Twoje zadania:

 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP (okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ocena ryzyka zawodowego, nadzór nad wynikami badań warunków pracy oraz ich przestrzeganiem)
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych oraz innych specjalistycznych (tj. pierwsza pomoc, wózki jezdniowe, firmy zewnętrzne),
 • zapewnienie zgodności w zakresie przepisów BHP, PPOŻ, OŚ, w tym audytowanie oraz raportowanie w obszarze
 • przeprowadzanie postępowań powypadkowych, opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
 • wdrażanie oraz doskonalenie standardów związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy,
 • monitorowanie przestrzegania wymogów prawnych i systemowych w obszarze BHP  oraz wsparcie kadry kierowniczej w egzekwowaniu przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów oraz sprawozdawczość
 • znajomość zagadnień OHSAS 18001/45001 (w tym opracowywanie procedur, przeprowadzania audytów wewnętrznych)
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wynikającym z powierzonych obowiązków,
 • raportowanie wyników pracy do Kierownika działu w Centrali firmy

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub ukończenia studiów podyplomowych z tego zakresu
 • dobrej znajomości pakietu MS Office
 • czynnego prawa jazdy kat. B
 • umiejętności planowania pracy własnej i ustalania priorytetów
 • samodzielności, umiejętności skutecznego komunikowania się i dobrej organizacji pracy własnej,
 • zaangażowania i motywacji
 • zorientowania na cele i klientów wewnętrznych
 • uprawnienia inspektora ppoż. będą dodatkowym atutem
Oferujemy:
Aplikuj