Kontroler Finansowy
Miejsce pracy:
Poznań

Twoje zadania:

 • uczestnictwo w procesie budżetowania i prognozowania
 • tworzenie raportów i prezentacji cyklicznych oraz ad-hoc na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
 • kontrola i raportowanie zarządczego rachunku wyników, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych w układzie jednostkowym i skonsolidowanym
 • obsługa struktur raportowania zarządczego w SAP
 • budowanie business case'ów dla konkretnych i rozważanych rozwiązań
 • współpraca z Działem Księgowości i Działem Skarbu

Oczekujemy od Ciebie:

 • umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków
 • bardzo dobrej organizacji pracy oraz rzetelności, samodzielności, systematyczności i komunikatywności
 • bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu finansowej sprawozdawczości zarządczej, controllingu, rachunkowości popartej doświadczeniem zawodowym
 • znajomości języka angielskiego
 • biegłej obsługi MS Excel, PowerPoint, SAP
Oferujemy:
Aplikuj