Property Manager
Miejsce pracy:
Warszawa


Twoje zadania:

 • Nadzór z perspektywy property managera nad nabyciem, rozliczeniem oraz zarządzaniem dokumentacją zakupową dużej liczby nieruchomości handlowych (z uwzględnieniem aktów notarialnych, kosztów transakcyjnych, podatków i pozostałych)
 • Administrowanie rozproszonym portfelem nieruchomości handlowych – w tym zarządzanie dokumentacją nieruchomości
 • Przygotowywanie raportów oraz dokumentów sprawozdawczych dla właścicieli portfela oraz dla najemcy w formule triple net lease
 • Współpraca oraz koordynacja działań podwykonawców świadczących usługi w zarządzanych nieruchomościach
 • Merytoryczna akceptacja kosztów remontowych, napraw oraz w ograniczonym zakresie kosztów eksploatacyjnych
 • Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi, spółdzielniami mieszkaniowymi
 • Kontrola stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład portfela
 • Tworzenie budżetów OPEX i CAPEX
 • Współpraca z Działem Akwizycji Nieruchomości, Księgowym, Finansowym, Podatkowym, Obsługi Najmu, Technicznym oraz Ekspansji

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia wyższego oraz biegłej znajomości języka angielskiego
 • Minimum 3 letniego doświadczenia na pozycji związanej z administrowaniem nieruchomościami
 • Doskonałych umiejętności komunikacyjnych
 • Wysokich umiejętności analityczno-zarządczych oraz skrupulatności w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Niezależności i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • Wysokich zdolności analitycznych i umiejętność pracy z danymi
 • Tytuł Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości będzie dodatkowym atutem
 • Znajomości MS Office
Oferujemy:
Aplikuj