Starszy Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem
Miejsce pracy:
Poznań


Twoje zadania:

 • zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia ułatwiającego zarządzanie ryzkiem w spółce;
 • przeprowadzanie kwartalnych ocen ryzyka
 • utrzymanie nadzoru nad politykami i procedurami dotyczącymi ryzyka w różnych działach organizacji
 • analiza ryzyka oraz ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem
 • uczestnictwo w tworzeniu planu audytów i ścisła współpraca z Dyrektorem Audytu Wewnętrznego

Oczekujemy:

 • 5 lat doświadczenia w zakresie analizy ryzyka operacyjnego/ finansowego dla branży Retail/FMCG
 • wykształcenia wyższego w zakresie finansów, zarządzania lub pokrewne
 • znajomości Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego
 • znajomości innych klas ryzyka
 • znajomości finansowych aspektów działalności przedsiębiorstw, w tym planowania finansowego, budżetowania oraz rozliczania wykonania budżetów
 • posiadania certyfikatu CIA, ACCA, CISA, uprawnień biegłego rewidenta - mile widziane
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia
 • umiejętności pracy z kierownictwem wyższego szczebla, wewnętrznymi interesariuszami
 • osiągnięć w poszukiwaniu rozwiązań, które mają wyraźną wartość biznesową
 • wysoko rozwiniętych umiejętności miękkie w tym asertywność, negocjacje, relacyjność, a także podejmowanie inicjatyw
 • kierowania się etyką i przywiązania do reguł, bezstronności i obiektywizmu
Oferujemy:
Aplikuj