LUX MED to społeczność ekspertów z różnorodnym doświadczeniem.
Troszczymy się o zdrowie i rozwijamy w przyjaznej atmosferze.
Product Owner - Cyfrowe kanały obsługi Pacjentów
Miejsce pracy: Warszawa

Chcesz mieć wpływ na rozwój cyfrowych kanałów obsługi Pacjentów? Tak jak my, uważasz że przyszłość leży w rozwiązaniach cyfrowych i produktach tworzonych z myślą o użytkownikach końcowych? Lubisz pracę w dynamicznym środowisku i współpracę z ludźmi z różnych obszarów organizacji?

Jeśli tak, to zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko Product Ownera. Dołącz do zespołu LUX MED – lidera rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce.

Zakres obowiązków:

 • Rola Product Ownera w projektach rozwoju cyfrowych kanałów obsługi Pacjentów – aplikacja web i aplikacje mobilne.
 • Odpowiedzialność za tworzenie jasnej wizji dla produktu, planu, który pozwoli ją zrealizować oraz mierników będących punktem odniesienia przy określaniu wartości produktu.
 • Zarządzanie backlogiem produktu, w tym tworzenie oraz priorytetyzacja wymagań.
 • Zbieranie i definiowanie wymagań biznesowych, analiza otoczenia biznesowego oraz potrzeb użytkowników końcowych.
 • Bieżąca komunikacja do interesariuszy postępów w rozwoju produktu i poziomu realizacji celów biznesowych.
 • Bardzo bliska współpraca z ekspertami UX/UI, zespołem deweloperskim oraz interesariuszami biznesowymi.
 • Monitorowanie i ewaluacja wdrażanych rozwiązań.

Oczekiwania:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy jako Product Owner.
 • Doświadczenie w tworzeniu wizji, mapy produktu oraz określaniu KPI dla produktu.
 • Umiejętność dogłębnego zrozumienia złożonych zagadnień biznesowych.
 • Silna orientacja na realizację celów biznesowych.
 • Doświadczenie w pracy w metodyce SCRUM.
 • Proaktywna postawa, samodzielność, gotowość do przejmowania inicjatywy.
 • Komunikatywność i dobra współpraca z innymi członkami zespołu.

Oferujemy:

Aplikuj