MOSTOSTAL KRAKÓW S.A. jest specjalistyczną firmą budowlaną, mającą status generalnego wykonawcy. Swoim kontrahentom oferuje usługi w zakresie wykonawstwa i montażu wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych oraz montażu urządzeń, głównie dla przemysłu: cementowo-wapienniczego, energetycznego, hutniczego, chemicznego. Dodatkowo, spółka oferuje m.in. obsługę inwestorską, a także realizację obiektów ochrony środowiska.

W związku z intensywnym rozwojem spółki, do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko:

Kierownik Robót Spawalniczych

Miejsce pracy: Goleniów
Region: zachodniopomorskie

Opis stanowiska

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • planowanie oraz realizacja projektów związanych z procesami produkcji spawalniczej,
 • zarządzanie zagadnieniami związanymi z Klientem w fazie przegotowania oferty oraz w fazie produkcji w zakresie prowadzenia robót i nadzoru spawalniczego zgodnie z wymaganiami klienta, norm i prawa,
 • czytanie, analiza i weryfikacja dokumentacji spawalniczej,
 • kwalifikowanie technologii spawania,
 • opracowywanie oraz weryfikacja instrukcji technologicznych spawania (WPS),
 • opracowywanie oraz weryfikacja planu spawania i badań,
 • bezpośredni nadzór na budowie nad grupami spawalniczymi,
 • opracowywanie dokumentacji spawalniczej w trakcie trwania budowy.

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego (spawalnictwo, mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa),
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w nadzorze spawalniczym,
 • dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE/EWE),
 • pełnej wiedzy technicznej w zakresie prowadzenia i nadzoru prac spawalniczych,
 • dobrej praktycznej znajomości pakietu MS Office,
 • sumienności i odpowiedzialności,
 • prawa jazdy kategorii B,
 • dyspozycyjności (praca w delegacji).

Dodatkowym atutem będzie:

 • certyfikat badań wizualnych złączy spawanych VT2,
 • certyfikat kompetencji IWE/EWE,
 • posiadanie świadectwa kwalifikacji dla grupy 3 w zakresie eksploatacji i dozoru,
 • doświadczenie w branży gazowniczej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mostostal Kraków SA, ul. Ujastek 7, 30-969 Kraków (dalej „MK”), kontakt telefon: (+48) 12 680 25 25. Mostostal Kraków przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
 • przesłania ankiety dotyczącej zadowolenia z procesu rekrutacyjnego, a w przypadku przyjęcia na praktyki również ankiety zadowolenia z praktyk (jeśli wyraził Pan/Pani zgodę),
 • sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji,
 • przesyłania informacji o działaniach marketingu rekrutacyjnego (jeśli wyraził Pan/Pani zgodę).

(art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dane.osobowe@budimex.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli są konieczne do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), opublikowane na stronie: LINK. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda, przez okres pięciu lat od momentu jej wyrażenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania od MK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego  z Pani/ Pana udziałem. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym: LINK