Grupa ERBUD to jedna z pięciu największych spółek budowlanych na polskim rynku, która od 30 lat realizuje projekty w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Działalność Grupy składa się z budownictwa kubaturowego, inżynieryjno-drogowego oraz budownictwa i serwisu dla przemysłu i energetyki.
Grupa ERBUD to jedna z pięciu największych spółek budowlanych na polskim rynku,
która od 30 lat realizuje projekty w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Działalność
Grupy składa się z budownictwa kubaturowego, inżynieryjno-drogowego
oraz budownictwa i serwisu dla przemysłu i energetyki.  

W PBDI S.A. stawiamy na ciągły rozwój. Doskonalimy naszą kadrę i bazę technologiczną, dzielimy się doświadczeniem i nieustannie pogłębiamy wiedzę. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo naszych pracowników, dlatego każdy projekt wykonujemy w oparciu o najwyższe standardy bhp. Nasi klienci cenią nas za indywidualne podejście, rzetelność i zaangażowanie. To dzięki temu zapewniamy im realizacje na najwyższym poziomie.

 

Z nami idea staje się rzeczywistością!

 


 

Obecnie, w związku z realizacją kontraktu na budowę drogi S3, poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Koordynator robót elektroenergetycznych
Miejsce pracy: Kamienna Góra

Opis stanowiska:

Obowiązki:

 • pełnienie funkcji koordynatora robót w zakresie robót elektroenergetycznych w ramach realizowanego projektu budowlanego związanych z:
  • przebudową kolizji SN, NN, WN 110kV
  • budową tymczasowego zasilania placów budowy
  • budową zasilania docelowego trasy S3
  • budową oświetlenia drogowego trasy S3
 • bezpośredni nadzór i odpowiedzialność nad realizacją robót, jakością i terminowością realizowanych robót drogowych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy,
 • organizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie pracy sprzętu własnego oraz podległych brygad, podwykonawców, usługodawców,
 • planowanie potrzeb materiałowych, sprzętowych i kadrowych,
 • sporządzanie sprawozdań wykonania i zaawansowania robót,
 • bieżące monitorowanie i kontrola harmonogramu postępu robót oraz dokumentacji technicznej,
 • prowadzenie dokumentacji budowlanej,
 • realizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie postępów prac,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP,
 • monitorowanie kosztów budowy oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • kontrola budżetu realizacyjnego,
 • udział w zakresie doboru i kontraktowania dostawców, usługodawców oraz podwykonawców,
 • sporządzanie obmiarów oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,
 • ścisła współpraca z Dyrekcją Kontraktu oraz Zamawiającym

Wymagania:

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe branżowe
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi
 • znajomość prawa budowlanego
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy
 • komunikatywność i otwartość na współpracę zespołową
 • inicjatywa i zaangażowanie
 • umiejętność kierowania zespołem i kreowania atmosfery sprzyjającej pracy
 • gotowość do pracy w delegacjach na terenie Polski (obecnie realizujemy projekty w województwach: podlaskim, zachodnio-pomorskim, dolnośląskim)
 • prawo jazdy kat. B

Benefity:

Aplikuj

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Dane”) zbieranych w związku z rekrutacją jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100),  ul. Wapienna 40, dalej: „Administrator”). Administrator przetwarza Dane udostępnione w powyższym formularzu aplikacyjnym, a także inne zebrane w trakcie procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach, Pańska zgoda. W przypadku procesu rekrutacyjnego kilkuetapowego, na późniejszych etapach selekcyjnych, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest uzasadniony interes Spółki.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji. Dane przetwarzane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego (12 miesięcy) lub przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia Pani / Pana ewentualnych roszczeń.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pańskich Danych, w tym prawo do uzyskania kopi tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo ją cofnąć w dowolny sposób i w dowolnym momencie. W przypadku pytań dotyczących Pańskich Danych prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 56 61 22 510 / adresem e-mail iod@pbdi.pl.

GRUPA ERBUD jest społecznie odpowiedzialna, dlatego w 2015 powołana została Fundacja ERBUD Wspólne wyzwania im. Eryka Grzeszczaka, która pomaga w usamodzielnianiu wychowanków domów dziecka.