W związku z intensywnym rozwojem firmy, do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko:

Product Owner (Właściciel Produktu IT - Obszar digitalizacji i zarządzania dokumentami budów z wykorzystaniem platformy Webcon)
Miejsce pracy: Warszawa

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Współudział w planowaniu, realizacji i monitoringu działań operacyjnych zespołu
 • Współpraca z przedstawicielami biznesu, którzy są właścicielami biznesowymi produktu IT, w zakresie uzasadnienia biznesowego produktu oraz jego utrzymania i rozwoju
 • Utrzymywanie relacji i komunikacja z interesariuszami w celu zapewnienia właściwej komunikacji na temat produktu, jego backlogu i jego realizacji oraz utrzymywania aktualności potrzeb i uzasadnienia biznesowego inicjatyw
 • Zarządzanie budżetem produktów
 • Zarządzanie backlog produktu – zarówno utrzymaniowym (błędy, incydenty) jak i rozwojowym (zmiany, rozszerzenia)
 • Zarządzanie rozwojem produktu (inicjatywy integracyjne, rozwiązania indywidualne, software development)
 • Zapewnienie skutecznej komunikacji i budowanie relacji z interesariuszami
 • Merytoryczne wsparcie dla zespołów zaangażowanych  w cykl życia produktów
 • Co najmniej 3 lat doświadczenia w roli Product Owner lub w praktycznej realizacji projektów informatycznych
 • Dobrej znajomości metodyk zwinnych (Scrum, Agile)
 • Analitycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania problemów
 • Nastawienia na ciągły rozwój zarówno na poziomie indywidualnym jak i zespołowym
 • Koncentracji na kliencie i budowanie dobrych i silnych relacji z jednostkami biznesowymi
 • Otwartości na współpracę oraz proaktywności i samodzielności w działaniu
 • Dobrej znajomości języka angielskiego

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość technik i metodyk zarządzania projektami (PMP, Prince 2)
 • Znajomość platformy Webcon
 • Znajomość metody pracy kreatywnej w procesie zbierania wymagań i projektowania rozwiązań (Design Thinking)
 • Doświadczenie w pracy przy wdrożeniach i/lub rozwoju oprogramowania
 • Znajomość zasad wytwarzania oprogramowania
 • Doświadczenie w obszarze logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw
Aplikuj
opis opis opis opis

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt telefon: 22 623 60 00. Budimex przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

(art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dane.osobowe@budimex.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli są konieczne do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), opublikowane na stronie: LINK. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda, przez okres pięciu lat od momentu jej wyrażenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Budimex dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego  z Pani/ Pana udziałem. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym: LINK