Laborant - pracownik sezonowy
Miejsce pracy:
Elbląg
haslo
haslo

Twoje zadania

 • Pobór prób laboratoryjnych zgodnie z planem kontroli
 • Obsługa i utrzymanie sprawności technicznej maszyn i urządzeń poprzez kontrolę, czyszczenie i kalibrację
 • Kontrola parametrów fizykochemicznych, mikrobiologicznych brzeczki, piwa w trakcie produkcji wyrobu gotowego, surowców, materiałów pomocniczych i opakowań zgodnie z planem kontroli i na zgodność ze specyfikacjami technologiczno - jakościowymi
 • Kontrola jakościowa pod katem wad opakowań wyrobu gotowego na linach rozlewniczych
 • Zachowanie standardów bezpieczeństwa i czystości na powierzonym obszarze

Czego poszukujemy

 • Wykształcenia wyższego - chemicznego, biotechnologicznego (dopuszczalne wyksztalcenie średnie chemiczne z doświadczeniem pracy w laboratorium)
 • Wiedzy z zakresu analityki chemicznej
 • Umiejętności pracy w laboratorium fizykochemicznym, mikrobiologicznym
 • Znajomości podstaw pakietu MS Office
 • Dyspozycyjności, dobrej organizacji pracy, zaangażowania, sumienności i umiejętności pracy w grupie
 • Gotowości do nauki
 • Przywiązywania dużej wagi do przestrzegania standardów produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
 • Doświadczenie pracy w działach produkcyjnych będzie dodatkowym atutem

w naszej paczce benefitów są:

 • Deputat piwny
 • Wczasy pod gruszą
 • Kafeteria MyBenefit
 • Opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy program
  emerytalny
 • Działania rozwojowe
 • Program motywacyjny dla
  Sprzedaży
 • SHE day: dzień bezpieczeństwa
  i zdrowia

sprawdź, jak wygląda
nasza praca od zaplecza

haslo
bottom