top
Praktykant/ka w obszarze rozwoju procesów posprzedażowych
miejsce pracy: Łódź, nr referencyjny: KBA/077/1120

Interesujesz się analizą danych, chcesz sprawdzić jak na co dzień budujemy procesy posprzedażowe dla klientów? Dołącz do Nas i poznaj obszar relacji z klientem bankowości detalicznej!

 

Co Cię czeka w pracy z Nami?

 • współprowadzenie inicjatyw i projektów
 • zarządzanie komunikacją w procesach posprzedażowych
 • monitorowanie terminowości grup roboczych
 • generowanie raportów cyklicznych i nie tylko
 • analizowanie danych
 • przygotowywanie prezentacji

 

Twój niezbędnik:

 • posiadasz status studenta ostatnich lat, bądź skończyłeś/aś studia w ciągu ostatnich dwóch lat (preferowane kierunki ekonometria, matematyka, fizyka, matematyka finansowa, ekonomia, finanse i rachunkowość, analityka gospodarcza lub pokrewne)
 • masz podstawową wiedzę z zarządzania projektami oraz z zakresu analizy danych
 • znasz pakiet MS Office (szczególnie xls), SQL oraz VBA będą dodatkowym atutem
 • z zaangażowaniem i dynamiką realizujesz powierzone zadania
 • jesteś osobą samodzielną i otwartą do nauki
 • znasz język angielski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację

 

Współpraca z Nami będzie okazją do:

 • udziału w tworzeniu optymalnych procesów posprzedażowych oraz w projektach biznesowych
 • nabycia doświadczenie w zarządzaniu projektami (terminowość, kontraktowanie i monitoring nie będą dla Ciebie trudnością)

W ramach praktyk oferujemy Ci zatrudnienie w ramach umowy o pracę z wynagrodzeniem 2800 zł brutto/msc przez okres 12 miesięcy w wymiarze 40 godzin tygodniowo (pełny etat).

 

Od nas dostaniesz:

 • wsparcie mentora
 • dostep do bazy książek i wiedzy
 • dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • karta
  sportowa
 • elastyczny grafik pracy (+2 dni urlopów czasie sesji)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracowników@mbank.pl dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Inspektorochronydanychosobowych@mbank.pl.

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.