Koordynator Zmiany
Miejsce pracy:
Tyniec Mały (pow. wrocławski)


Twoje zadania:

Praca w systemie 3 zmianowym:

 • Koordynowanie procesu rozładunku dostaw, przyjęcia i alokacji towarów
 • Przygotowanie magazynu do procesu kompletacji
 • Kontrolowanie stanu uszkodzeń towarów w magazynie
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji magazynowej i dbanie o jej prawidłowy obieg
 • Organizacja pracy podległego zespołu
 • Sporządzanie grafików pracy, rozliczanie czasu pracy podległych pracowników
 • Przestrzeganie przepisów i procedur obowiązujących w magazynie oraz zapewnienie utrzymania porządku na magazynie przez podległych pracowników
 • Współpraca z innymi działami
 • Motywowanie, ocenianie i podnoszenie kompetencji pracowników

Zaaplikuj do nas, jeśli:

 • Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu procesami na magazynie
 • Masz wykształcenie o profilu logistycznym lub ekonomicznym
 • Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Posiadasz umiejętność wdrażania nowych rozwiązań i optymalizacji procesów
 • Odznaczasz się dobrą organizacją pracy własnej i innych
 • Posiadasz doświadczenie w obsłudze programów magazynowych
 • Posiadasz uprawnienia UDT na wózki widłowe
Oferujemy:
Aplikuj