Grupa ERBUD to jedna z pięciu największych spółek budowlanych na polskim rynku, która od 30 lat realizuje projekty w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Działalność Grupy składa się z budownictwa kubaturowego, inżynieryjno-drogowego oraz budownictwa i serwisu dla przemysłu i energetyki.

W PBDI S.A. stawiamy na ciągły rozwój. Doskonalimy naszą kadrę i bazę technologiczną, dzielimy się doświadczeniem i nieustannie pogłębiamy wiedzę. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo naszych pracowników, dlatego każdy projekt wykonujemy w oparciu o najwyższe standardy bhp. Nasi klienci cenią nas za indywidualne podejście, rzetelność i zaangażowanie. To dzięki temu zapewniamy im realizacje na najwyższym poziomie.

Z nami idea staje się rzeczywistością!

 

Obecnie, w związku z rozwojem firmy, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Projektant instalacji fotowoltaicznych
Miejsce pracy: Toruń

Opis stanowiska:

 • wykonywanie projektów naziemnych instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 500 kW ze szczególnym uwzględnieniem elektryki, automatyki i teletechniki;
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej przy procesowaniu projektów (warunki przyłączenia, zgłoszenia instalacji przyłączanych do sieci, dokumentacja związana z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę);
 • tworzenie dokumentacji technicznej oraz uzgodnień wymaganych na etapie realizacji projektu;
 • dobór komponentów instalacji fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami norm, przepisów i wymagań klienta;
 • obsługa klienta w zakresie projektowanych instalacji, wykonywanie uzgodnień przyjętych rozwiązań technicznych w imieniu klienta;
 • kontakt z klientem, przedstawicielami zakładów energetycznych i urzędów administracji publicznej w zakresie toczących się postępowań uzgodnieniowych projektów;
 • udział w konsultacjach technicznych na etapie realizacji inwestycji;
 • wykonywanie niezbędnych analiz technicznych projektów na etapie ofertowania i realizacji;
 • nadzorowanie postępu robót i wsparcie projektowe ekip instalatorskich.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu elektrycznym (elektrotechnika, automatyka);
 • praktyczna wiedza z zakresu projektowania instalacji elektrycznych według obowiązujących norm;
 • uprawnienia SEP; mile widziane uprawnienia UDT OZE oraz uprawnienia budowlane do projektowania
 • umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji;
 • praktyczna znajomość AutoCAD/ZWCAD oraz pakietu MS Office w zakresie wytwarzania dokumentacji branży elektroenergetycznej;
 • rzetelność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • inicjatywa i otwartość na pracę w zespole;
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej;
 • prawo jazdy kategorii B.

Benefity:

Aplikuj

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Dane”) zbieranych w związku z rekrutacją jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100),  ul. Wapienna 40, dalej: „Administrator”). Administrator przetwarza Dane udostępnione w powyższym formularzu aplikacyjnym, a także inne zebrane w trakcie procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach, Pańska zgoda. W przypadku procesu rekrutacyjnego kilkuetapowego, na późniejszych etapach selekcyjnych, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest uzasadniony interes Spółki.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji. Dane przetwarzane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego (12 miesięcy) lub przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia Pani / Pana ewentualnych roszczeń.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pańskich Danych, w tym prawo do uzyskania kopi tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo ją cofnąć w dowolny sposób i w dowolnym momencie. W przypadku pytań dotyczących Pańskich Danych prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 56 61 22 510 / adresem e-mail iod@pbdi.pl.

GRUPA ERBUD jest społecznie odpowiedzialna, dlatego w 2015 powołana została Fundacja ERBUD Wspólne wyzwania im. Eryka Grzeszczaka, która pomaga w usamodzielnianiu wychowanków domów dziecka.