Grupa ERBUD to jedna z pięciu największych spółek budowlanych na polskim rynku, która od 30 lat realizuje projekty w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Działalność Grupy składa się z budownictwa kubaturowego, inżynieryjno-drogowego oraz budownictwa i serwisu dla przemysłu i energetyki.

W PBDI S.A. stawiamy na ciągły rozwój. Doskonalimy naszą kadrę i bazę technologiczną, dzielimy się doświadczeniem i nieustannie pogłębiamy wiedzę. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo naszych pracowników, dlatego każdy projekt wykonujemy w oparciu o najwyższe standardy bhp. Nasi klienci cenią nas za indywidualne podejście, rzetelność i zaangażowanie. To dzięki temu zapewniamy im realizacje na najwyższym poziomie.

Z nami idea staje się rzeczywistością!

 

Obecnie, w związku z realizacją kontraktu na budowę drogi S3, poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. handlowych (w branży budowlanej)
Miejsce pracy: Kamienna Góra

Opis stanowiska:

 • sporządzanie i wysyłanie zapytań ofertowych na zakres: usług, dostaw i prac budowlanych
 • zbieranie i analizowanie otrzymanych ofert
 • prowadzenie korespondencji z potencjalnymi podwykonawcami
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych negocjacji
 • kierowanie całokształtem powierzonych spraw oraz inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy działalności na podległym odcinku
 • wystawianie zleceń oraz opracowywanie umów na zakupy materiałów, zakupy inwestycyjne na podstawie zebranych ofert
 • dystrybucja zawartych zleceń i umów do innych jednostek organizacyjnych Spółki.
 • wystawianie zleceń oraz opracowywanie umów na roboty podwykonawcze oraz zakup materiałów strategicznych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum rok doświadczenia w branży budowlanej
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • komunikatywność i otwartość na pracę zespołową
 • bardzo dobra organizacja pracy, sumienność i samodzielność w realizacji zadań
 • inicjatywa, zaangażowanie i dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze godzin
 • prawo jazdy kat. B

Benefity:

Aplikuj

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Dane”) zbieranych w związku z rekrutacją jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100),  ul. Wapienna 40, dalej: „Administrator”). Administrator przetwarza Dane udostępnione w powyższym formularzu aplikacyjnym, a także inne zebrane w trakcie procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach, Pańska zgoda. W przypadku procesu rekrutacyjnego kilkuetapowego, na późniejszych etapach selekcyjnych, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest uzasadniony interes Spółki.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji. Dane przetwarzane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego (12 miesięcy) lub przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia Pani / Pana ewentualnych roszczeń.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pańskich Danych, w tym prawo do uzyskania kopi tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo ją cofnąć w dowolny sposób i w dowolnym momencie. W przypadku pytań dotyczących Pańskich Danych prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 56 61 22 510 / adresem e-mail iod@pbdi.pl.

GRUPA ERBUD jest społecznie odpowiedzialna, dlatego w 2015 powołana została Fundacja ERBUD Wspólne wyzwania im. Eryka Grzeszczaka, która pomaga w usamodzielnianiu wychowanków domów dziecka.