Operator Mediów w Dziale Energetycznym
Miejsce pracy:
Żywiec
haslo
haslo

Twoje zadania

 • Prowadzenie, kontrola i bieżąca obsługa instalacji energetycznych w Browarze, w tym: kotłowni, maszynowni chłodniczej, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sprężonego powietrza, odzysku CO2 i instalacji pomocniczych;
 • Nadzorowanie i utrzymanie, na określonym poziomie, stanu technicznego urządzeń i instalacji;
 • Nadzorowanie i kontrolowanie jakości mediów, materiałów pomocniczych i surowców do ich wytwarzania;
 • Zabezpieczenie ciągłości dostaw pary wodnej, sprężonego powietrza, chłodu, wody, CO2;
 • Bezpośredni nadzór nad firmami zewnętrznymi wykonującymi pracę na podległym obszarze.

Czego poszukujemy

 • Wykształcenia min. średniego technicznego, kierunkowego;
 • Doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z eksploatacją urządzeń energetycznych;
 • Dyspozycyjności (praca w trybie czterobrygadowym)
 • Umiejętności pracy w zespole oraz dbania o standardy firmy;
 • Samodzielności w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • Umiejętności obsługi komputera: MS Office;
 • Wiedzy technicznej i technologicznej w obszarze mediów energetycznych;
 • Umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych;
 • Uprawnień energetycznych na stanowisku E i D Grupy I, II, III (mile widziane).

w naszej paczce benefitów są:

 • Deputat piwny
 • Wczasy pod gruszą
 • Kafeteria MyBenefit
 • Opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy program
  emerytalny
 • Działania rozwojowe
 • Program motywacyjny dla
  Sprzedaży
 • SHE day: dzień bezpieczeństwa
  i zdrowia

sprawdź, jak wygląda
nasza praca od zaplecza

haslo
bottom