Grupa ERBUD to jedna z pięciu największych spółek budowlanych na polskim rynku, która od 30 lat realizuje projekty w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Działalność Grupy składa się z budownictwa kubaturowego, inżynieryjno-drogowego oraz budownictwa i serwisu dla przemysłu i energetyki.
Kierownik budowy / robót elektrycznych - farmy wiatrowe
Miejsce pracy: Stargard

Opis stanowiska:

 • pełnienie obowiązków Kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane
 • nadzorowanie i koordynacja robót elektrycznych realizowanych na budowie, w tym: nadzór nad harmonogramem prac, wpływanie na poprawę jakości prac
 • współpraca z podwykonawcami, inwestorem oraz projektantami
 • stały kontakt z odpowiednimi operatorami sieci przesyłowych bądź dystrybucyjnych
 • uczestnictwo w naradach koordynacyjnych
 • kontrola budżetu oraz rozliczanie prowadzonych robót
 • sporządzanie dokumentacji technicznej
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa pracy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe branżowe
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi
 • znajomość prawa budowlanego
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy
 • komunikatywność i otwartość na współpracę zespołową
 • inicjatywa i zaangażowanie
 • umiejętność kierowania zespołem i kreowania atmosfery sprzyjającej pracy
 • gotowość do pracy w delegacjach na terenie Polski (obecnie realizujemy projekty w województwach: podlaskim, zachodnio-pomorskim, dolnośląskim)
 • prawo jazdy kat. B

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Benefity:

Aplikuj

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Dane”) zbieranych w związku z rekrutacją jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100),  ul. Wapienna 40, dalej: „Administrator”). Administrator przetwarza Dane udostępnione w powyższym formularzu aplikacyjnym, a także inne zebrane w trakcie procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach, Pańska zgoda. W przypadku procesu rekrutacyjnego kilkuetapowego, na późniejszych etapach selekcyjnych, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest uzasadniony interes Spółki.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji. Dane przetwarzane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego (12 miesięcy) lub przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia Pani / Pana ewentualnych roszczeń.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pańskich Danych, w tym prawo do uzyskania kopi tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo ją cofnąć w dowolny sposób i w dowolnym momencie. W przypadku pytań dotyczących Pańskich Danych prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 56 61 22 510 / adresem e-mail iod@pbdi.pl.

GRUPA ERBUD jest społecznie odpowiedzialna, dlatego w 2015 powołana została Fundacja ERBUD Wspólne wyzwania im. Eryka Grzeszczaka, która pomaga w usamodzielnianiu wychowanków domów dziecka.