Młodszy Kierownik ds. Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy:
Braniewo
haslo
haslo

Twoje zadania

 • Organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania Działu Utrzymania Ruchu, w tym zarządzanie podległym zespołem
 • Prowadzenie kompleksowej i racjonalnej gospodarki remontowo-konserwacyjnej maszyn, urządzeń, instalacji, infrastruktury budowlanej, energetycznej, zasilania w media
 • Uczestnictwo w przygotowaniu dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji oraz nadzorowanie przebiegu realizacji inwestycji
 • Nadzorowanie prowadzenia przeglądów i ocen okresowych w okresie gwarancyjnym i organizowanie prac lub napraw poprawkowych maszyn, urządzeń i instalacji na terenie zakładu produkcyjnego
 • Planowanie zakupów środków trwałych, narzędzi, części zamiennych oraz materiałów technicznych
 • Kontrolowanie efektywności pracy urządzeń produkcyjnych, analizowanie przyczyn obniżonej efektywności, planowanie i nadzorowanie działań korygujących
 • Sporządzanie i nadzorowanie rocznego harmonogramu konserwacji i przeglądów maszyn i urządzeń, tygodniowych i miesięcznych planów oraz raportów

Czego poszukujemy

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: termoenergetyka, aparatura procesowa, chłodnictwo, elektryka, automatyka, robotyka, elektronika
 • 1-2 roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym w dziale utrzymania ruchu
 • Mile widziane doświadczenie w branży FMCG
 • Umiejętność tworzenia i posługiwania się dokumentacją techniczną i technologiczną
 • Ważne uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych i elektrycznych
 • Zaangażowania, innowacyjnych metod zarządzania, umiejętności analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, samodzielności w działaniu oraz zdolności organizacyjnych
 • Dobra znajomość języka angielskiego (min. B1)
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office, programu AutoCAD

w naszej paczce benefitów są:

 • Deputat piwny
 • Wczasy pod gruszą
 • Kafeteria MyBenefit
 • Opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy program
  emerytalny
 • Działania rozwojowe
 • Program motywacyjny dla
  Sprzedaży
 • SHE day: dzień bezpieczeństwa
  i zdrowia

sprawdź, jak wygląda
nasza praca od zaplecza

haslo
bottom

Oświadczam, iż uzyskałem wyraźną zgodę kandydata na udostępnienie jego danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz powiadomiłem go o zgłoszeniu jego udziału w rekrutacji Grupy Żywiec w ramach Programu Poleceń.