GRUPA NEUCA

Obecnie dla jednej z naszych spółek, Synoptis Industrial Sp. z o.o., poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Kontroli Jakości

Miejsce pracy: Swarzędz
Region: wielkopolskie
Numer referencyjny: SKJ/07/2020/S

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • ocenę dokumentacji i wykonywanie rutynowych analiz na etapie badań produktu gotowego,
 • opracowywanie i wdrażanie nowych metod analitycznych lub optymalizację istniejących zgodnie z najnowszymi wymaganiami Ph. Eur,
 • walidację oraz transfer opracowanych metod analitycznych,
 • przygotowywanie dokumentacji analitycznej oraz rejestracyjnej zgodnie z obowiązującymi wymogami,
 • terminowe wykonywanie analiz fizykochemicznych,
 • współpracę z innymi działami w zakresie realizacji prowadzonych projektów,
 • wykonywanie analizy fizykochemicznej w trakcie transferów metod analitycznych dla nowych produktów,
 • proponowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie funkcjonowania Laboratorium Kontroli Jakości.

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:

 • co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy w laboratorium analitycznym lub laboratorium kontroli jakości w pracach farmaceutycznych,
 • praktycznej znajomości technik analitycznych,
 • doświadczenia w pracy z instrumentalnymi technikami analitycznymi w dziedzinie badań fizykochemicznych produktów leczniczych i surowców,
 • znajomości języka angielskiego,
 • dokładności i rzetelności,
 • dobrej organizacji pracy własnej,
 • samodzielności.

Oferujemy

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • rozwój zawodowy w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • możliwość skorzystania z pakietu benefitów pozapłacowych:
  - ZDROWIE (opieka zdrowotna i karta sportowa),
  - BEZPIECZEŃSTWO (zniżki na ubezpieczenie na życie oraz na ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia komunikacyjne, bezpłatne porady prawne),
  - FINANSE (rabaty w e-sklepie, pożyczki mieszkaniowe),
  - RODZINA (program My Mamy: dofinansowanie do opieki nad dzieckiem, dofinansowanie do wyprawki z tytułu urodzenia dziecka, płatny dzień wolny na urodziny dziecka do ukończenia 12 roku życia, paczki na święta).

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest SYNOPTIS INDUSTRIAL Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58. Z administratorem można się skontaktować pisemnie, na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: iod@neuca.pl.
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy pozyskujemy z następujących źródeł:
  a) bezpośrednio od kandydata,
  b) za pośrednictwem innej osoby (np. znajomego, który rekomenduje kandydata do pracy),
  c) niektóre informacje o kandydacie administrator lub działające na jego rzecz agencje rekrutacyjne mogą pozyskiwać także z publicznie dostępnych portali branżowych, takich jak LinkedIn, GlodenLine, czy platform rekrutacyjnych. W takim wypadku kandydat zostanie poinformowany o tym przy pierwszym kontakcie.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacji również w celu
  b) zawarcia i realizacji umowy,
  c) zebrania od kandydatów opinii dotyczącej przebiegu procesu rekrutacji,
  d) gdy znajdzie to  zastosowanie,  w celach  związanych  z  prowadzeniem  postępowań sądowych.
 4. U administratora wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez e-mail: iod@neuca.pl.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:
  a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
  b) w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, a także danych podanych w dokumentach aplikacyjnych (ponad wymagany zakres) oraz podczas rozmów w procesie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie wyrażona zgoda,
  c) w celu zebrania od kandydatów oceny przebiegu procesu rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem administratora jest doskonalenie procesu rekrutacji w organizacji.
  d) w celach związanych z prowadzeniem postępowań sądowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem administratora jest obrona roszczeń.
 6. Dane osobowe kandydatów, z którymi zostanie zawarta umowa będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.
 7. Dane osobowe kandydatów, z którymi nie zostanie zawarta umowa będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 6 miesięcy.
 8. Dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez okres 1 roku od ostatniej aktualizacji danych osobowych przez kandydata lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 9. Odbiorcami danych osobowych, poza osobami upoważnionymi przez administratora, mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia administratora i na podstawie zawartej umowy powierzenia, w szczególności podmioty z Grupy Neuca i dostawcy rozwiązań IT.
 10. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 19) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata jest zgoda, kandydat ma prawo wycofania zgody poprzez e-mail: iod@neuca.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 12. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata jest uzasadniony interes administratora, kandydat ma prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania z uwagi na swoją szczególną sytuację (art. 21 RODO).
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanych celów, w szczególności podjęcia działań w celu zawarcia umowy, a następnie zawarcia i realizacji tej umowy.
 14. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.