GRUPA NEUCA

Obecnie dla jednej z naszych spółek, Pratia Hematologia Sp. z o.o., poszukujemy osoby na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Farmaceutycznej

Miejsce pracy: Katowice
Region: śląskie
Numer referencyjny: MSOF/07/2020/K

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • koordynowanie przydzielonych badań klinicznych od strony farmaceutycznej,
 • nadzór nad prawidłowym obrotem produktem leczniczym i lekiem oraz nad jakością używanego sprzętu,
 • przygotowanie produktów badanych i leków w warunkach jałowych,
 • utrzymanie odpowiednich stanów magazynowych leków wspomagających, płynów infuzyjnych i materiałów medycznych,
 • merytoryczny nadzór nad jakością procesów przyjmowania, przechowywania, wydawania,
 • przygotowanie i utylizację produktów badanych i leków stosowanych  
 • wsparcie procesu koordynowania badań klinicznych,
 • współpracę z zespołem projektowym,
 • kontakt z lekarzami oraz monitorami badań klinicznych,
 • koordynowanie wizyt pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych,
 • koordynowanie obiegu dokumentów w badaniach klinicznych.

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego (farmacja),
 • doświadczenie w badaniach klinicznych - mile widziane,
 • doświadczenia w przygotowania leków do podań dożylnych i podskórnych,
 • doświadczenia w procesie tworzenia procedur farmaceutycznych,
 • udział w audytach i kontrolach - mile widziane,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B1,
 • biegłej obsługi Microsoft Office, w szczególności MS Excel,
 • doskonałej organizacji pracy,
 • dokładności i samodzielności w działaniu.

Oferujemy

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zdobycie szerokiej wiedzy oraz umiejętności z zakresu badań klinicznych faz II – IV,
 • możliwość udziału w międzynarodowych projektach,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach cyklicznych szkoleń,
 • samodzielność w działaniu,
 • pakiet benefitów pozapłacowych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest PRATIA Hematologia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103. Z administratorem można się skontaktować pisemnie, na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: iod@neuca.pl.
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy pozyskujemy z następujących źródeł:
  a) bezpośrednio od kandydata,
  b) za pośrednictwem innej osoby (np. znajomego, który rekomenduje kandydata do pracy),
  c) niektóre informacje o kandydacie administrator lub działające na jego rzecz agencje rekrutacyjne mogą pozyskiwać także z publicznie dostępnych portali branżowych, takich jak LinkedIn, GlodenLine, czy platform rekrutacyjnych. W takim wypadku kandydat zostanie poinformowany o tym przy pierwszym kontakcie.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacji również w celu
  b) zawarcia i realizacji umowy,
  c) zebrania od kandydatów opinii dotyczącej przebiegu procesu rekrutacji,
  d) gdy znajdzie to  zastosowanie,  w celach  związanych  z  prowadzeniem  postępowań sądowych.
 4. U administratora wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez e-mail: iod@neuca.pl.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:
  a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
  b) w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, a także danych podanych w dokumentach aplikacyjnych (ponad wymagany zakres) oraz podczas rozmów w procesie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie wyrażona zgoda,
  c) w celu zebrania od kandydatów oceny przebiegu procesu rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem administratora jest doskonalenie procesu rekrutacji w organizacji.
  d) w celach związanych z prowadzeniem postępowań sądowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem administratora jest obrona roszczeń.
 6. Dane osobowe kandydatów, z którymi zostanie zawarta umowa będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.
 7. Dane osobowe kandydatów, z którymi nie zostanie zawarta umowa będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 6 miesięcy.
 8. Dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez okres 1 roku od ostatniej aktualizacji danych osobowych przez kandydata lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 9. Odbiorcami danych osobowych, poza osobami upoważnionymi przez administratora, mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia administratora i na podstawie zawartej umowy powierzenia, w szczególności podmioty z Grupy Neuca i dostawcy rozwiązań IT.
 10. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 19) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata jest zgoda, kandydat ma prawo wycofania zgody poprzez e-mail: iod@neuca.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 12. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata jest uzasadniony interes administratora, kandydat ma prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania z uwagi na swoją szczególną sytuację (art. 21 RODO).
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanych celów, w szczególności podjęcia działań w celu zawarcia umowy, a następnie zawarcia i realizacji tej umowy.
 14. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.