GRUPA NEUCA

Jesteśmy jedną z największych w Polsce firm medycznych rozwijającą się jednocześnie w kilku kluczowych obszarach rynku zdrowia. Daje to naszym pracownikom wyjątkowe możliwości tworzenia innowacyjnych rozwiązań, zmieniających jakość życia pacjentów.

Chcielibyśmy rozpocząć współpracę z osobą, która będzie odpowiedzialna za dostarczenie kompleksowego portfela produktów i usług zabezpieczających potrzeby pacjenta z cukrzycą na stanowisku:

Dyrektor Programu Diabetologia

Miejsce pracy: Toruń
Region: kujawsko-pomorskie
Numer referencyjny: DPD/07/2020/T

Opis stanowiska

Osoba na tym stanowisku będzie:

 • budować i realizować długoterminowe strategie rynkowe, a także plany biznesowe
  i operacyjne w zakresie produktów i usług z segmentu Diabetologia;
 • budować, zarządzać i rozwijać portfel produktów i usług z zakresu diabetologii;
 • prowadzić szeroko zakrojone konsultacje w zakresie nowoczesnych terapii, możliwości ich finansowania oraz równolegle prowadzonych projektów o zbliżonym charakterze mogących zapewnić synergie z programem diabetologii w Grupie NEUCA;
 • opracowywać i wdrażać koncepcje marketingowe produktów i usług diabetologicznych;
 • zarządzać projektami w zakresie diabetologii (cross obszarowo/ cross-zespołowo);
 • koordynować prowadzone badania i analizy marketingowe;
 • kreować strategie sprzedaży a także budować i zarządzać ofertą dla sił sprzedaży;
 • aktywnie poszukiwać rozwiązań technologicznych odpowiadającym potrzebom interesariuszy.

Wymagania

Chcielibyśmy zaprosić do współpracy osobę, która:

 • doskonale zna obszar diabetologii;
 • zdobywała doświadczenie jako Product Manager (szczególnie zależy nam na doświadczeniu w zakresie marketingu produktowego leków RX i OTC) i zarządzała zespołami sprzedażowymi odpowiedzialnymi za promocję medyczną;
 • tworzyła kampanie marketingowe skierowane do różnych grup odbiorców - lekarze, farmaceuci, pacjenci (w tym również w zakresie e-marketingu);
 • wdrażała i zarządzała systemami do raportowania pracy w zakresie sprzedaży produktów i usług;
 • buduje angażujące środowisko pracy (ma nastawienie na ludzi, nadaje sens działaniom, regularnie i otwarcie komunikuje się z zespołem, potrafi trafnie analizować talenty);
 • potrafi i docenia wartość współpracy między obszarowej;
 • nawiązywała i utrzymywała biznesowe relacje z przedstawicielami medycznego środowiska opiniotwórczego;
 • posiada umiejętność wykorzystywania narzędzi w celu budowania lepszego zrozumienia pacjenta diabetologicznego i jego środowiska w celu zapewnienia mu bardziej dopasowanej oferty;
 • płynnie rozmawia w języku angielskim.

Oferujemy

Oferujemy:

 • możliwość kreowania strategicznych i innowacyjnych rozwiązań z zakresu diabetologii;
 • współpracę z zespołami ekspertów na rynku ochrony zdrowia;
 • wpływ na poprawę jakości życia pacjentów diabetologicznych;
 • dużą samodzielność w działaniu;
 • samochód służbowy lub dodatek samochodowy;
 • możliwość skorzystania z pakietu benefitów pozapłacowych.