Kierownik Magazynu Głównego
Miejsce pracy:
Tyniec Mały (pow. wrocławski)


Twoje zadania:

 • Nadzór oraz organizacja procesów mających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie magazynu głównego (przyjęcia, składowania i przygotowania do kompletacji, inwentaryzacje, itp.)
 • Usprawnienia i optymalizacja procesów magazynowych w podległym obszarze
 • Monitorowanie pracy i tworzenie raportów dotyczących pracy magazynu
 • Odpowiedzialność za kontrolę wskaźników logistycznych magazynu głównego
 • Organizacja pracy podległego zespołu
 • Współpraca z innymi kierownikami oraz dyrektorem CL

Zaaplikuj do nas, jeśli:

 • Posiadasz kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami na magazynie
 • Masz wykształcenie o profilu logistycznym lub ekonomicznym
 • Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i realizacją celów
 • Posiadasz umiejętność wdrażania nowych rozwiązań i optymalizacji procesów
 • Jesteś otwarty na zmiany oraz nowe wyzwania
 • Odznaczasz się dobrą organizacją pracy własnej i innych
 • Masz umiejętności interpretacji danych i wyciągania wniosków
 • Biegle obsługujesz MS Office
 • Znasz normy ISO 22000
Oferujemy:
Aplikuj