U NAS NAPRAWDĘ MOŻNA
LUBIĆ SWOJĄ PRACĘ :)

Poszukiwany
UE Projects & Accounting Specialist

Wyzwania, dzięki którym nie będzie miejsca na nudę:

 • Weryfikacja wydatków i opisywanie dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem, monitoring kosztów i przygotowywanie niezbędnych zestawień i raportów.
 • Praca w systemie SL2014 niezbędnym do przygotowania i złożenia sprawozdań oraz wniosków o płatność (sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów, sporządzanie wniosków o płatność) oraz przekładanie raportów właściwym instytucjom.
 • Gromadzenie dokumentacji umożliwiającej rozliczenie przyznanej dotacji unijnej.
 • Samodzielne prowadzenie projektów wskazanych przez EU Project Team Leader’a.
 • Koordynacja prowadzonych projektów.
 • Archiwizowanie dokumentacji projektowej.
 • Przygotowanie dokumentów i innych informacji dla instytucji kontrolujących spółki Grupy.
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla instytucji kontrolujących spółki Grupy w zakresie realizowanych przedsięwzięć dotowanych ze środków unijnych.
 • Współpraca z kierownikami projektów i pozostałymi komórkami Spółki w zakresie realizacji powyższych zadań.
 • Ścisła współpraca z instytucjami finansującymi w zakresie rozliczania wniosków.
 • Współpraca z zespołem wewnętrznym odpowiedzialnym za realizację projektów.
 • Obsługa dedykowanej skrzynki  e-faktury.
 • Weryfikacja i wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu obiegu dokumentów.
 • Zatwierdzanie dokumentów księgowych w systemie obiegu dokumentów.
 • Księgowanie dokumentów księgowych w systemie księgowym.
 • Realizacja wyznaczonych przez Przełożonego celów oraz systematyczne informowanie Przełożonego o prowadzonych pracach.

Spełniasz poniższe? Wyślij CV!

 • wyższe wykształcenie (preferowane kierunki ekonomiczne),
 • znajomość zasad rozliczania projektów dotowanych,
 • doświadczenie zawodowe w rozliczaniu projektów UE,
 • znajomość platformy SL2014,
 • otwartość na nowe zadania, wyzwania, chęć pracy w dynamicznym otoczeniu,
 • orientacja na cele i zadania, inicjatywa i chęć rozwoju,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności arkusza Excel).

TO MOŻE BYĆ TWOJA PRAWDZIWA SZANSA NA ROZWÓJ W CIEKAWYM MIEJSCU!

Warto do nas dołączyć, bo mamy dla Ciebie:

 • home office w połączeniu z pracą w biurze – obecnie zdecydowana większość z nas pracuje zdalnie. Codziennie odbywamy około 1000 spotkań online. Aby zagwarantować naszym klientom stabilny dostęp do usług, nasi pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki z domu
 • elastyczne godziny pracy - zaczynamy między 7:00 a 9:00
 • weekend zaczynamy w piątek o 14:00
 • rowerownia i prysznic dla aktywnych 😊
 • dofinansowanie na święta i wakacje pod gruszą
 • LuxMed – prywatna opieka medyczna
 • Multisport dla ciała i MyBenefit dla ducha
 • Friends & Mates – usługi INEA na super warunkach
CZEKAMY NA CIEBIE!
Aplikuj