Elitmind is not an ordinary company providing analytical solutions, however - we actually do it!  

First of all, we are the group of dedicated technology enthusiasts, passionate about data processing and extracting valuable information for clients that are essential for making strategic business decisions.  

We are truly excited about using the potential of AI and Machine Learning in Business Intelligence solutions. We are experts in creating solutions based on the latest technologies of our key partner, Microsoft, in particular Azure cloud services and  Power BI.  

Our goal is to gain the position of first-choice partner for clients around the world when it comes to analytics and artificial intelligence. 

 

Now we are looking experienced Data Visualization Consultant to join our Elitmind Team. 

 

Data Visualization Consultant
Location: Warszawa

As part of our Team you will be responsible for: 

 • Participate in projects delivering Business Intelligence solutions based on Power BI and Microsoft Azure  
 • Deliver visualizations and dashboards in Power BI that transform sophisticated data to be more accessible, understandable and usable to drive impactful insights 
 • Collaborates across departments and with stakeholders (internal Team and our Customers) to define business requirements and develop breathtaking business solutions in Power BI 
 • Develop and maintain Data Visualization and reporting best practices and framework 
 • Collaborate with rest of our #DataHero Team to integrate user experience elements 
 • Support Data Advisory team providing pilots and prove of concept to out new customers 
 • Support Marketing team in providing marketing content in the area of business data visualization  
 • Being active member of our “Power BI Guild” lead by out CTO Pawel Potasinski 

 

Requirements: 

 • Experience with data visualization tools (preferred Power BI) 
 • Experience working with database systems such as SQL Server or Azure SQL DB 
 • Strong understanding and ability to transform and integrate existing data sets 
 • Understanding of data modeling concept 
 • Proven work experience as a Report Developer/Data Analyst/Data Viz Specialist (knowledge of IBCS standards will be a plus) 
 • Excellent analytical and time management skills 
 • Demonstrated best practices to develop visualizations on Power BI desktop or Power BI service to ensure optimal performance, security, and governance 
 • Knowledge of Microsoft BI Tools (e. g. SQL Server, SSIS, SSAS and Azure Services Platform) are going to be considered a plus 
 •  Strong attention to detail is a must 

What we offer?  

 • Work in one of the best Business Intelligence teams in Poland using the newest technologies on the most advanced level (Power BI Premium, Azure Synapse Analytics and many others) 
 • The most challenging projects  
 • Possibility to build your personal brand as Data Visualization Expert by speaking at conferences and being active part of our marketing strategy 
 • Possibility to work directly with Microsoft in projects lead together with Elitmind 
 • Taking part in international projects in West Europe and Middle East  
 • The possibility of co-creating products and services in the field of data   
 • B2B contract  
 • Friendly atmosphere and direct communication, allowing for undisturbed work, exchange of ideas and constant development  
 • Flexible working hours and the possibility of remote work  
 • Benefits of your choice: Private medical care or Multisport card 

WHAT DO WE OFFER?

top top top
Top-notch projects you cannot get bored with Most recent technologies, tools support from an experienced team Comfortable spacious office
top top top
Inspiring trainings, certification of Microsoft leaders who support Your professional development Flexible working hours partially remote work – (within reason, obviously) Friepmly environment direct communication allowing for unhampered work, exchange of ideas steady development
top top
Private medical care
or Multisport card (you choose)
Project bonuses
APPLY
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELITMIND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowska 87, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000581007, NIP: 5242786047 , REGON: 362766954, e-mail kontaktowy: contact@elitmind.com
 2. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb wykonania umowy łączącej Panią/Pana z ELITMNID sp. z o.o. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do podmiotów współpracujących z ELITMNID sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług księgowych, prawnych, HR, i innych wspierających działalność Administratora oraz Klientów Administratora w celu wykonania umowy z nimi zawartej.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych i roszczeń cywilnych tj. nie mniej niż 7 lat, a w przypadku stosunku pracy 50 lat. 
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 6. Posada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy łączącej Panią/Pana z ELITMNID sp. z o.o.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie są używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 9. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Pani/Panu, proszę nie umieszczać ich w swoich dokumentach. Pani/Pana zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.