Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox – jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Nasze produkty można znaleźć w wyjątkowych realizacjach w ponad 100 krajach na całym świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Na nasz sukces składają się umiejętności i zaangażowanie ponad 2400 pracowników. Do naszego globalnego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.
Koordynator ds. Jakości
Miejsce pracy: Dobczyce
 • wdrożenie i utrzymanie systemu ISO 140001,
 • planowanie i podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania problemów jakościowych,
 • analizę i wdrożenie działań korygujących przy użyciu różnych narzędzi jakościowych,
 • przygotowywanie dokumentacji jakościowej (analizy ryzyka, planów kontroli),
 • uczestniczenie w procesie wdrażania nowych produktów,
 • prowadzenie programu poprawy jakości w zakładzie produkcyjnym,
 • doskonalenie systemu jakości w celu spełnienia wymagań klienta i zapewnienia najwyższej jakości produktu.
 • dbałość o wysoką jakość obsługi klientów i dobry wizerunek firmy.
 • wykształcenie kierunkowe techniczne,
 • znajomość oraz doświadczenie w stosowaniu narzędzi jakościowych (Flow Diagram, Control Plan, FMEA, SPC)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu minimum komunikatywnym,
 • umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, otwartość na wiedzę i ciągły rozwój,
 • samodzielność, dokładność i skrupulatność przy wykonywaniu zadań,
 • komunikatywność, pomysłowość.
 • możliwość rozwoju swoich umiejętności w innowacyjnych projektach u lidera rynku,
 • poznanie najwyższych standardów kultury pracy,
 • pracę pełną wyzwań w dynamicznym i otwartym zespole,
Aplikuj

Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych w procesie rekrutacji

 

 1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych podanych przez osobę przesyłającą dokumenty aplikacyjne są wspólnie Spółki Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM, związane porozumieniem o współadministracji (dalej jako „Współadministratorzy”). Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronie www.essystem.pl oraz www.wilkasy.essystem.pl. Współadministratorzy celem prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych i następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Inspektor Ochrony Danych, ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków, adres mailowy: inspektorodo@essystem.pl.
 2. [Cel] Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 3. [Odbiorcy] Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów.
 4. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Przetwarzanie ich na cele innych rekrutacji wymaga odrębnej zgody.
 5. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Podanie danych jest dobrowolne.
 8. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Oświadczam, że klauzule informacyjne zostały mi doręczone, przeczytałam je i się z nimi zapoznałem.