Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox – jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Nasze produkty można znaleźć w wyjątkowych realizacjach w ponad 100 krajach na całym świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Na nasz sukces składają się umiejętności i zaangażowanie ponad 2400 pracowników. Do naszego globalnego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.
Samodzielna Księgowa
Miejsce pracy: Kraków
 • monitorowanie, weryfikowanie i księgowanie faktur kosztowych,
 • księgowanie dokumentów z zakresu krajowych i zagranicznych dostaw towarów,
 • księgowanie dokumentów związanych z importem lub nabyciem w UE,
 • księgowanie i weryfikacja dokumentów magazynowych,
 • uzgadnianie rejestrów VAT,
 • wsparcie w bieżącej pracy zespołu,
 • przygotowywanie cyklicznych raportów, rozliczeń, analiz.
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (Rachunkowość, Finanse, Ekonomia),
 • 4 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (w tym min. 2 jako samodzielny specjalista),
 • praktyczna wiedza na temat zagadnień finansowo-księgowych,
 • mile widziana praktyczna znajomość zasad MSSF,
 • doświadczenie w samodzielnym sporządzaniu deklaracji podatkowych,
 • doświadczenie w pracy w systemie ERP,
 • bardzo dobra znajomość MS Excel,
 • dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację w kwestiach finansowych,
 • odpowiedzialność, sumienność, staranność,
 • samodzielność, inicjatywa w działaniu oraz umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w firmie będącej liderem w branży,
 • pracę pełną wyzwań w dynamicznym i otwartym zespole,
 • prywatną opiekę medyczną, kartę mulitisport oraz kursy językowe
Aplikuj

Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych w procesie rekrutacji

 

 1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych podanych przez osobę przesyłającą dokumenty aplikacyjne są wspólnie Spółki Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM, związane porozumieniem o współadministracji (dalej jako „Współadministratorzy”). Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronie www.essystem.pl oraz www.wilkasy.essystem.pl. Współadministratorzy celem prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych i następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Inspektor Ochrony Danych, ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków, adres mailowy: inspektorodo@essystem.pl.
 2. [Cel] Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 3. [Odbiorcy] Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów.
 4. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Przetwarzanie ich na cele innych rekrutacji wymaga odrębnej zgody.
 5. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Podanie danych jest dobrowolne.
 8. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Oświadczam, że klauzule informacyjne zostały mi doręczone, przeczytałam je i się z nimi zapoznałem.