Wejdź z nami w erę inteligentnego oświetlenia

Jesteśmy częścią Grupy Glamox – jedną z pięciu największych firm oświetleniowych rynku profesjonalnego na świecie. Nasze produkty można znaleźć w wyjątkowych realizacjach w ponad 100 krajach na całym świecie. Tworzymy nowe technologie, wyznaczamy trendy, posiadamy własne zakłady produkcyjne oraz kompleksowe zaplecze do realizacji najbardziej śmiałych i nowatorskich wizji w obszarze oświetlenia. Na nasz sukces składają się umiejętności i zaangażowanie ponad 2400 pracowników. Do naszego globalnego Zespołu poszukujemy kreatywnych, odważnych, samodzielnych i odpowiedzialnych kandydatów, którzy lubią wyzwania, są otwarci na nową wiedzę oraz potrafią kreować rzeczywistość wokół siebie.
HR Business Partner
Miejsce pracy: Wilkasy (pow. giżycki)
 • Ścisła współpraca z zarządem i pracownikami w celu poprawy relacji służbowych oraz zwiększenia wydajności Ścisła współpraca z zarządem i pracownikami w celu poprawy relacji służbowych oraz zwiększenia wydajności
 • Przeprowadzanie spotkań z odpowiednimi jednostkami biznesowymi.
 • Analiza trendów i wskaźników we współpracy z Dyrektorem HR w celu opracowania rozwiązań, programów i polityk.
 • Rozwiązywanie złożonych problemów dotyczących relacji z pracownikami oraz prowadzenie skutecznych, dokładnych analiz i proponowanie rozwiązań.
 • Dostosowanie do wymagań prawnych związanych z bieżącym zarządzaniem pracownikami, zmniejszanie ryzyka prawnego i zapewnienie zgodności z przepisami.
 • Współpraca w zakresie wdrażania polityki HR.
 • Przygotowywanie warunków umów dotyczących nowych pracowników, awansów i transferów.
 • Współpraca w zakresie planowania zatrudnienia i sukcesji.
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji, tworzenie i wdrażanie planów szkoleń.
 • Tworzenie planów rozwoju dla kluczowych pracowników
 • Skuteczne prowadzenie procesów rekrutacyjnych
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata,
 • komunikatywna znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie, (min B1),
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • ponadprzeciętne zdolności komunikacyjne, pracy wielozadaniowej i priorytetyzowanie zadań,
 • asertywność
 • umiejętność słuchania oraz wyciągania właściwych wniosków
 • zdolności w kierunku logicznego myślenia
 • dyspozycyjność w sytuacji spiętrzenia zadań.
 • umiejętność obsługi komputera – bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • pracę w dynamicznym i otwartym zespole
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę w wymagającym środowisku nastawionym na sukces
 • pakiet benefitów
Aplikuj

Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych w procesie rekrutacji

 

 1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych podanych przez osobę przesyłającą dokumenty aplikacyjne są wspólnie Spółki Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM, związane porozumieniem o współadministracji (dalej jako „Współadministratorzy”). Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronie www.essystem.pl oraz www.wilkasy.essystem.pl. Współadministratorzy celem prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych i następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Inspektor Ochrony Danych, ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków, adres mailowy: inspektorodo@essystem.pl.
 2. [Cel] Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 3. [Odbiorcy] Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów.
 4. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Przetwarzanie ich na cele innych rekrutacji wymaga odrębnej zgody.
 5. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Podanie danych jest dobrowolne.
 8. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Oświadczam, że klauzule informacyjne zostały mi doręczone, przeczytałam je i się z nimi zapoznałem.