Analityk Systemowo-Biznesowy
Miejsce pracy:
Warszawa
haslo
haslo

Twoje zadania

 • Poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w Finansach
 • Upraszczanie procesów finansowych (raportowania, planowania) oraz ich automatyzacja – wdrażanie Robotics Process Automatisation
 • Rozwój systemów planistycznych i raportowania finansowego
 • Wsparcie BPO (Business Proces Owner) we wdrażaniu nowych rozwiązań i optymalizacji istniejących w zakresie procesów kontrolingowych i raportowania
 • Opracowywanie narzędzi ułatwiających analizę finansową
 • Tworzenie i standaryzacja raportów zarządczych dla Zarządu Grupy, Rady Nadzorczej i Biznes Partnerów
 • Zapewnienie spójności i przejrzystości danych podstawowych w raportowaniu finansowym i zarządczym
 • Uczestnictwo w projektach 
 • Aktywny udział w procesie przygotowywania planu rocznego, estymacji kwartalnych
 • Zarządzanie relacjami i współpraca z działem kontrolingu komercyjnego, łańcucha dostaw, IT, centrum usług wspólnych Grupy 

Czego poszukujemy

 • Doświadczenia w dziale finansowym na stanowiskach związanych z raportowaniem zarządczym i finansowym, wdrażaniem rozwiązań systemowym oraz narzędzi wspomagającym procesy finansowe (planowanie, raportowanie)
 • Biegłego posługiwania się pakietem Microsoft Office (w szczególności Excel, programowania VBA, Power Pivot/Power BI)
 • Bardzo dobrej znajomości systemu SAP, wielowymiarowych i relacyjnych baz danych (SAP BW, Access, SQL, SAP BW4/Hana)
 • Znajomości języka angielskiego, poziom min. B2
 • Wysoko rozwiniętych zdolności analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków
 • Skutecznej komunikacji z partnerem biznesowym
 • Samodzielności i efektywnego zarządzania czasem
 • Umiejętności pracy pod presją czasu

w naszej paczce benefitów są:

 • Deputat piwny
 • Wczasy pod gruszą
 • Kafeteria MyBenefit
 • Opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy program
  emerytalny
 • Działania rozwojowe
 • Program motywacyjny dla
  Sprzedaży
 • SHE day: dzień bezpieczeństwa
  i zdrowia

sprawdź, jak wygląda
nasza praca od zaplecza

haslo
bottom