In Elitmind we create and implement solutions that change the face of business. We specialise in IT consulting, especially Business Intelligence services, advanced analytics, and data management connected with SQL Server and Azure platform. We aim at building modern solutions for our clients based on the information in data.

.NET Developer (Full-stack)
Location: Warszawa
 

What will you be responsible for?

 • Creating and developing applications/systems supporting solutions in the area of ​​reporting, advanced analytics, data integration and AI (full-stack)
 • Construction of programming components for comprehensive Modern Datawarehouse, Big Data, Realtime Analytics and ChatBot solutions based on Microsoft Azure
 • Participation in designing and making architectural decisions in the project
  Cooperation with other members of the design team: business analysts, architects, BI consultants and members of our clients' teams

What is important to us:

 • Very good knowledge of. NetCore and Angular technologies, including the ability to design such solutions
 • Good knowledge of .NET Core Web API
 • Good knowledge of SQL Server relational databases
 • Knowledge of the Azure platform and Office Online will be an additional plus
 • Min. 4 years of professional experience as a .NET programmer
 • Min. 6 years of experience in the IT industry in analyzing, designing or developing applications
 • Experience in implementing projects in the agile / scrum methodology
 • Excellent analytical and problem-solving skills
 • Proactive approach and focus on cooperation
 • English at a minimum level B2 (mainly projects for foreign clients)

In turn, we will provide you with:

 • Support in professional development, including specific development paths, training, and examination budgets, as well as participation in training sessions and workshops, carried out by Microsoft experts
 • An organizational culture based on cooperation, development, and real impact on the shape of the company and projects
 • Work in one of the three most recognizable companies in the field of data analysis in Microsoft technologies in Poland and Microsoft's strategic partner in this area in Poland and abroad.
 • Involvement in projects based only on the latest technologies, mainly Microsoft Azure
 • Flexible working time and the ability to work remotely
 • Opportunity to participate in foreign projects and use them to explore the world
 • Private healthcare or a Multisport card
 • A comfortable office in the city center, equipped with modern equipment and tools
 • Full and unlimited access to every technology within Microsoft Azure

WHAT DO WE OFFER?

top top top
Top-notch projects you cannot get bored with Most recent technologies, tools and support from an experienced team Comfortable and spacious office
top top top
Inspiring trainings, certification of Microsoft and leaders who support Your professional development Flexible working hours and partially remote work – (within reason, obviously) Friendly environment and direct communication allowing for unhampered work, exchange of ideas and steady development
top top
Private medical care
or Multisport card (you choose)
Project bonuses
APPLY
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELITMIND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowska 87, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000581007, NIP: 5242786047 , REGON: 362766954, e-mail kontaktowy: contact@elitmind.com
 2. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb wykonania umowy łączącej Panią/Pana z ELITMNID sp. z o.o. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do podmiotów współpracujących z ELITMNID sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług księgowych, prawnych, HR, i innych wspierających działalność Administratora oraz Klientów Administratora w celu wykonania umowy z nimi zawartej.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych i roszczeń cywilnych tj. nie mniej niż 7 lat, a w przypadku stosunku pracy 50 lat. 
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 6. Posada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy łączącej Panią/Pana z ELITMNID sp. z o.o.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie są używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 9. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Pani/Panu, proszę nie umieszczać ich w swoich dokumentach. Pani/Pana zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.