SAP Release Manager
Miejsce pracy:
Poznań


Twoje zadania:

 • wdrożenie procesu release managementu w obszarze środowisk SAP
 • Release managemnt - planowanie i zarządzanie transportami na systemy produkcyjne
 • koordynowanie i administracja procesami SAP Solution Manager Support and Transport Support
 • ścisła współpraca z Klientem biznesowym, zespołami programistów ABAP biorącymi udział we wdrożeniach oraz managementem w celu realizacji postawionych celów i zadań
 • identyfikacja i zarządzanie kluczowymi zagrożeniami w zakresie: przygotowania zmiany do wdrożenia, technicznych aspektów jej wdrożenia na odpowiednie środowisko
 • wdrożenie procesu Batch Jobs Management
 • bieżący monitoring powierzonych zadań oraz raportowanie postępów
 • odpowiedzialność za powierzony obszar, samodzielność i moderowanie nim
 • analiza istniejących procesów i ich poprawa we współpracy z Działem IT Operations
 • wsparcie we wdrażaniu narzędzi do automatyzacji testów
 • wypracowywanie, wdrażanie i utrzymywanie dobrych praktyk oraz wzorców projektowych w obszarze rozwoju oprogramowania 
 • bieżąca analiza nowych rozwiązań i technologii pojawiających się na rynku
 • optymalizacja bieżących procesów poprzez proponowanie innowacyjnych rozwiązań 

Oczekujemy od Ciebie:

 • znajomość systemów SAP, w szczególności moduł SOLMAN/STMS
 • doświadczenie w programowaniu SAP ABAP/ABAP OO
 • minimum 5 lat doświadczenia w rozwoju utrzymaniu/wsparciu aplikacji SAP
 • minimum 2 lata doświadczenia w Release Mangement
 • bardzo dobre zrozumienie założeń ITIL w obszarze release managementu oraz doświadczenie w ich wdrażaniu
 • umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów oraz proponowania rozwiązań
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego
 • umiejętność zarządzania projektami, praca w zespołach macierzowych
Oferujemy:
Aplikuj