SAP Senior System Analyst
Miejsce pracy:
Poznań


Twoje zadania:

 • projektowanie architektury nowych rozwiązań w ramach pejzażu SAP i systemów zależnych we współpracy z Konsultantami modułowymi, Architektami Aplikacyjnymi oraz Biznesem
 • definiowanie długofalowej strategii rozwoju systemów SAP
 • analiza bieżącej architektury, poprawa i optymalizacja istniejących rozwiązań
 • współpracę z dostawcami zewnętrznymi w zakresie integracji systemów oraz opiniowania dostarczonych przez nich rozwiązań technologicznych 
 • definiowanie standardów w zakresie dokumentacji wytwarzanego oprogramowania, weryfikacja realizacji
 • techniczną koordynację pracy programistów w ramach poszczególnych projektów
 • weryfikacja jakości i wydajności wytwarzanego oprogramowania oraz jego zgodność z najlepszymi praktykami oraz standardami korporacyjnymi
 • definiowanie standardów w zakresie dokumentacji wytwarzanego oprogramowania, weryfikacja realizacji
 • wypracowywanie, wdrażanie i utrzymywanie dobrych praktyk oraz wzorców projektowych w obszarze rozwoju oprogramowania
 • bieżąca analiza nowych rozwiązań i technologii pojawiających się na rynku
 • optymalizacja bieżących procesów poprzez proponowanie innowacyjnych rozwiązań 
 • wsparcie w rozwiązywaniu krytycznych błędów 

Oczekujemy od Ciebie:

 • udokumentowane doświadczenie w architekturze rozwiązań w środowisku SAP, SAP HANA, SAP PI, PO, workflow, FIORI, S/4 1610 IS for Retail 
 • minimum 10 lat doświadczenia w obszarach takich jak: projektowanie aplikacji, development, integracja, middelware, bazy danych, information security, mobility
 • doskonała znajomość środowiska programistycznego ABAP/ABAP OO
 • znajomość metodologii ITIL, zwinnych i standardowych metodyk wytwarzania oprogramowania
 • umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów oraz proponowanie rozwiązań
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego
 • umiejętność zarządzania projektami, praca w zespołach macierzowych
Oferujemy:
Aplikuj