In Elitmind we create and implement solutions that change the face of business.
We are a team of experts with years of experience in data management.

We build top-class solutions for our clients in the field of advanced data analytics, Business Intelligence, Data Science and AI using Microsoft tech environment:
Azure
PowerBI
SQLServer
Snowflake


Experience, partnership and desire for continuous development - it's our DNA. Join us to become the next #DataHero!

Project Manager / Project Owner

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Wymagania

Scope of duties:

 • Running a portfolio of projects for one client or a few smaller ones
 • Sales support
 • Responsibility for a product or services area
 • Analysis of customer requirements, in cooperation with the Analyst
 • Supervision, monitoring, and settlement of projects or work of consultants in the project/product area.

 

What we are looking for?

 • Knowledge of one of the project management methodologies: SCRUM / PMI / Prince2 ( SCRUM will be particularly welcomed)
 • Min. 6 years of work experience, including min. 3 years in the role of PM / PO
 • A high level of personal culture and the ability to build business relationships
 • High level of responsibility and analytical skills
 • Independence and goal orientation
 • Advanced English (spoken and written)
 • Willingness to support the sales process through participation in conferences and business meetings
 • Availability for business trips (up to 10% per month)
 • Experience in the area of BI / BigData / Advanced Analytics / Azure will be a huge asset

Oferujemy

What we offer?

 • The possibility of co-creating products and services in the data area
 • Work on goals
 • B2B contract and 20 days off
 • Fixed salary and bonuses depending on the achievement of goals
 • The latest technologies and support of an experienced team
 • Friendly atmosphere and direct communication, allowing for unhampered work, exchange of ideas and constant development
 • Flexible working time and the possibility of partially remote work
 • Private medical care or Multisport card (you choose)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELITMIND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowska 87, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000581007, NIP: 5242786047 , REGON: 362766954, e-mail kontaktowy: contact@elitmind.com
 2. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb wykonania umowy łączącej Panią/Pana z ELITMNID sp. z o.o. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do podmiotów współpracujących z ELITMNID sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług księgowych, prawnych, HR, i innych wspierających działalność Administratora oraz Klientów Administratora w celu wykonania umowy z nimi zawartej.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych i roszczeń cywilnych tj. nie mniej niż 7 lat, a w przypadku stosunku pracy 50 lat. 
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 6. Posada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy łączącej Panią/Pana z ELITMNID sp. z o.o.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie są używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 9. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Pani/Panu, proszę nie umieszczać ich w swoich dokumentach. Pani/Pana zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.